Siirry sisältöön

Toimitus- ja tonttijakohakemus

Kiinteistötoimitusta haetaan täyttämällä hakemuslomake.

Toimituslajeja ovat mm. tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus ja rajanmäärääminen.

Hae kiinteistötoimitusta täyttämällä hakemuslomake tai suoraan tonttipalveluista.
Toimitusta voi hakea alueen omistaja, osaomistaja tai haltija.

Kiinteistörekisteri

Iisalmen kaupungin asemakaava-alueella kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunki.

Kiinteistörekisterin tietoja ovat valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän mukaiset kiinteistön perustiedot,
kuten kiinteistötunnus, pinta-ala ja kiinteistön muodostamistiedot. Lisäksi rekisteriin merkitään tiedot rasitteista ja osuuksista yhteisiin alueisiin.
Iisalmen kaupungin ylläpitämä rekisteri on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää.

Kiinteistörekisterin tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, selvitettäessä kulkuoikeuksia ja osuuksia.
Kiinteistörekisterin tiedot perustuvat maanmittaustoimituksiin ja viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Toimi näin

Saadaksesi tietoja Iisalmen kaupungin kiinteistörekisteristä esim. tontista niin ota yhteyttä kiinteistöinsinöörin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistörekisteristä tulostettavan oikeaksi todistetun otteen hinta määräytyy maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan.

Kiinteistörekisteristä tulostettavan oikeaksi todistetun otteen hinta määräytyy maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan.

Tonttijako

Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijako on perusta tontin lohkomiselle.

Tonttijako tai sen muutos laaditaan maanomistajan hakemuksesta tai kaupungin aloitteesta.

Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijako on perusta tontin lohkomiselle.
Tonttijaolla osoitetaan, miten korttelialue jaetaan tonteiksi, ajoyhteys tonteille ja mahdollisten maanalaisten johtojen sijainti.

Tonttijaosta laaditaan kartta, josta ilmenevät mm. tonttien numerot, pinta-alat, rajojen mitat sekä kiinteistöt ja määräalat, joista tontit muodostuvat.

Kenelle ja millä ehdoin

Ensimmäinen tonttijako korttelissa on ilmainen, muutos on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Myös maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijaon muutosta. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Tontin lohkominen

Kiinteistön muodostaminen asemakaava-alueella eli tontin lohkominen

Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi Toimituksessa
Toimituksessa selvitetään tontin oikeudelliset rekisteröintiedellytykset ja maastomittauksen henkilöstö merkitsee tontin rajat maastoon.
Toimituslajeja ovat mm. tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus ja rajanmäärääminen. Vastaamme myös toimituksiin liittyvästä rekisteröinnistä ja valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin liittyvästä tietopalvelusta.

Hae kiinteistötoimitusta täyttämällä hakemuslomake tai suoraan tonttipalveluista.
Toimitusta voit hakea, jos olet alueen omistaja, osaomistaja tai haltija.

Toimi näin

Hae kiinteistötoimitusta täyttämällä hakemuslomake tai suoraan kiinteistöinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Toimituksen hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki

Rasitetoimitus

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta.

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon pitämistä tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamista varten tarvittavaan alueeseen.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki

Rajan näyttö

Rajan näyttö on epävirallinen tontin rajan mittaus rajan paikan selvittämiseksi.

Rajan näyttö voidaan tehdä, jos tonttisi rajamerkit ovat hävinneet ja rajan paikka on epäselvä. Rajan näytössä ei merkitä rajapisteitä pyykeillä (esim. pihatyöt, aidan rakentaminen).

Asemakaava-alueella rajan näytöt ja rajankäynnit tekee Iisalmen kaupunki.
Rajan näyttöjä Maanmittauslaitos ei tee.

Toimi näin

Pyydä rajan näyttöä soittamalla kaupunkimittauspalveluiden tilausnumeroon tai asioimalla kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Rajan näytössä osoitetaan mittaustoimenpiteellä kaavatontin tai muun rekisteriyksikön rajan sijainti maastossa.

Rajan näytössä ei voida rakentaa uusia rajamerkkejä. Rajan näytöllä ei ole vaikutusta kiinteistörekisterissä oleviin tietoihin eikä rajan näyttöä rekisteröidä. Mikäli rajamerkki on kadonnut, tarvitaan rajankäynti, joka on maanmittaustoimitus.

Kaupanvahvistus

Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja.

Maanmittauslaitoksen sähköisessä kiinteistövaihdannan palvelussa tehtävissä luovutuksissa ei tarvita kaupanvahvistajaa. Muuten luovutus on vahvistettava.
Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja.

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus (esimerkiksi kauppa tai lahja) vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.
Iisalmen kaupungin kaupanvahvistajana toimii kiinteistöinsinööri.

Tausta ja lainsäädäntö

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistus on tehtävä, kun kyseessä on kauppa, lahja, vaihto tai jakosopimus. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Osituksessa tai perinnönjaossa kaupanvahvistusta ei käytetä.

Kaupanvahvistaja tarkastaa osapuolten henkilöllisyyden ja sen, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on voitava todistaa henkilöllisyytensä. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Tiedot kaikista kaupanvahvistajista löytyvät kaupanvahvistajarekisteristä.

Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa tehty sähköinen kiinteistönluovutus ei vaadi kaupanvahvistusta.

Laki kaupanvahvistajista

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi

1. kerros

Palveluajat

Maanantai–perjantai 09:00–15:30