Siirry sisältöön

Kehittyvään keskustaan ovat tervetulleita monenlaiset toimijat, joille tori ja ympäröivät korttelit ovat lähde menestykselle – uuden liiketoiminnan ja aktiivisuuden kehittämiselle. Tule mukaan tekemään houkuttelevaa Iisalmen ydinkeskustaa – uusien IHMEIDEN Iisalmea.

Juuri valmistunut Iisalmen keskusta-alueen elinvoimaselvitys tuo ison joukon uusia ajatuksia Iisalmen ydinkeskustan elävöittämiseksi. Selvityksen toimenpide-ehdotusten toteutuessa Iisalmi voisi olla jo muutaman vuoden, mutta varsinkin kymmenen vuoden kuluttua ydinkeskustaltaan aivan toisenlainen kuin nyt – elävämpi, sykkivämpi, vehreämpi ja toiminnallisempi – todellinen houkutteleva ihmeiden Iisalmi!

Lue koko elinvoimaselvitys (avautuu uuteen välilehteen): Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)

Keskustan kehittämisen konsepti: Monipuolisten osakonseptien avulla elinvoimaa Iisalmen keskustaan

Keskustan rakennetun ympäristön elinvoimaisuus ei ratkea pelkästään tarkastelemalla selvitysalueen viereisiä tai läheisiä alueita.

Osoitetulla alueella on tärkeä kaupunkirakenteellinen ja elinvoimainen rooli yhtenä kaupungin solmukohtana. Tätä roolia tukemaan on oleellista kehittää myös selvitysalueeseen liittyviä alueita.

Iisalmen keskustan kehittämisen konsepti esitellään kuuden teeman kautta osakonsepteissa. Kokonaisuus huomioi torin ja sen lähialueet, ja painottaa iisalmelaisen omaleimaisuuden ja paikallisuuden näkymistä niin katuympäristössä, kaupunkikulttuurissa kuin liike-elämässäkin. Konseptia on kehitetty analyysin, osallistavan työpajan ja kuntalaiskyselyn kommenttien avulla.

Sujuva liikkuminen

Teemakadut

Urbaanin liikkumisen teemakadulta on erinomaiset yhteydet luontoon ja vesistöihin. Uudet superristeykset helpottavat kävelyn ja pyöräilyn kulkua muun muassa Pohjolankadun koivukujan toisistaan irtonaisilla pätkillä. Pohjois-etelä-suunnan Kaupan ja maaseudun teemakatu kytkee Kirkkopuiston, Torin ja Luuniemen yhteen. Teemakadulla kivijalka- ja pop-up-kaupat levittäytyvät Ylä-Savon maaseudulta tuttujen teemojen elävöittämille, yhteisöllisyyttä vahvistaville katualueille.  

Havainnekarttakuva teemakaduista.

Kevyelle liikenteelle suunnatut teemakadut kutsuvat kulkijoita käyttämään julkista katutilaa eri tarpeiden mukaisesti, ja kytkevät keskustan oleelliset päätepisteet helposti opastetuksi verkostoksi. Itä-länsi-suunnan Urbaanin liikkumisen teemakadut liittää Rautatieaseman, Torin ja Kaupunginrannan yhteen. Nykyisellään koettua suurta etäisyyttä pienennetään mm. joukkoliikenteen reittejä kehittämällä ja kaistoja eri kulkuvälineille järjestämällä.

Kuvakollaasi havainnekuvista teemakadun kehittämisestä.

Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Torista sykkivä Aakio

Iisalmen sykkivä sydän on teemakadut ja pääreitit yhteen kytkevä torialue, Aakio.

Aakio monipuolisine toimintoineen on koko elävän kaupungin toiminnan ja tapahtumien kasvot, ja se on keskeinen reittien keskipiste eri puolille kaupunkia. Virkistys, markkinat ja tapahtumat kytkeytyvät yhdeksi koko alueen kattavaksi eläväksi kokonaisuudeksi, joka esittelee paikallisuuden, kulttuurin ja yrittämisen todellista voimaa niin paikallisille kuin vierailijoille. Uusi toriympäristö toivottaa kaikki tervetulleiksi ja sisältää kiinnostavia ja houkuttelevia kohteita. Joustavat sisä- ja ulkotilat mahdollistavat ympärivuotisen käytön ja vaihtuvan toiminnan. Aakion palvelut ovatkin auki iltaisin ja viikonloppuisin.

Yrittäjille tori tarjoaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja vilkastuttaa kauppaa keskustassa. Aakiolle tai sen läheisyyteen sijoittuvat myös uusi elämyskeskusNääteikkuna, ja uudet linja-autoliikenteen järjestelyt.

"Aakio" -konseptiin liittyviä esimerkkikuvia tori- ja keskusta-alueen eri teemoilla.
"Aakio" -konseptiin liittyviä esimerkkiäkuvia torinäkymistä.
Torijärjestelyiden esimerkit karttakuvissa.
Keskusta-alueen toiminnallisen konseptin ajatuskartta.

Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Keskustakorttelit

Savonkadun ja Kauppakadun välissä olevia kortteleita kehitetään monipuolisiksi hybridikortteleiksi, joissa yhdistyvät kaupan, työnteon, matkailun ja asumisen toiminnot. Autojen siirtäminen pysäköintilaitoksiin vapauttaa kortteleiden sisäpihoja kaupallisille ja asumisen toiminnoille.

Karttakuva, johon on hahmoteltu konseptisuunnitelman mukaisia kortteleita.
Kuvaesimerkkejä erilaisista kortteleista.

Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Keskustan uusi vihreä

Iisalmen omaleimainen vihreä identiteetti rakentaa nykyisten voimavarojen ja paikallisten ominaisuuksien päälle. Teemakadut luovat paremmat yhteydet keskustasta olemassa oleviin viheralueisiin, rantaraiteille ja luontoon. Katuvihreän lisääminen ja uusi Aakion toiminnallinen vihreä houkuttelevat ihmisiä viettämään aikaa keskustassa sekä toimivat hulevesien hallinnan välineenä. Keskustakortteleissa sisäpihojen kehittäminen mahdollistaa asumisen toteuttamisen osana hybridikortteleita.

Kollaasi, jossa on kesä- ja talvikuvia Iisalmesta ja muualtakin Suomesta.
Karttakuva, johon on hahmoteltu erilaisia viheralueita.

Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Kaupunginranta

Kaupunginrannasta ja Satamasta luodaan korkealuokkainen virkistyksen ja matkailun keidas – keskustan läntinen päätepiste. Aluetta kehitetään niin paikallisten kuin vierailijoidenkin näkökulmasta monipuolisemmaksi veteen liittyvien liikkumisen ja aktiviteettien paikaksi sekä rantatoimintojen ja matkailun alueeksi. Rantaan syntyy tapahtumien, reittien ja virkistyksen elävä ja ympärivuotinen solmu.

Karttakuva Kaupunginrannasta, johon hahmoteltu konseptisuunnitelman mukaisia kohteita.
Kollaasikuva, jossa erilaisia ranta-aiheisia kuvia.

Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Keskustan muu täydennysrakentaminen

Alueella on runsaasti kortteleita, joissa on rakentamattomia paikkoja, mutta joiden toteuttamisen esteenä ovat tonttikohtaisesti hankalasti järjestettävät toiminnot (pysäköinti, jätteet, pihatoiminnot, apu- ja yhteistilat). Näiden “kesken jääneiden kortteleiden” kehittäminen mahdollistetaan siten, että korttelin toimintoja tarkastellaan kokonaisuutena tonttikohtaisen tarkastelun sijaan.

Sopimusten kautta luodaan edellytykset täydennysrakentamiselle sekä mahdollistetaan aikaisempaa monipuolisempi ja laadukkaampi asuminen Iisalmen keskustassa. Uusi kaupunkiasuminen lisää ostovoimaa keskustassa ja elävöittää osaltaan keskustaa ympäri vuoden.

Karttakuva, johon on sijoitettu kaikki elinvoimaselvityksen teemojen mukaiset kohteet.
Kuva © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy.

Tietoja hankkeesta

Hankkeen tavoite

 • Elinvoimaselvityksen tavoitteena on ollut selvittää, millaisin keinoin, palveluin, investoinnein ja rakenteellisin muutoksin Iisalmen keskustan alueelle saadaan luotua kaupallista vetovoimaa ja asiointia nykyistä enemmän.
 • Selvityksen pohjalta Iisalmen kaupunki ja keskusta-alueen toimijat (yritykset, yhteisöt, kiinteistön omistajat) tekevät yhteistyössä toimintasuunnitelman keskustan uudistamiseksi.
 • Hankkeen perustiedot

 • Hyväksytty kokonaiskustannusarvio: 50.000 €.
 • Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 80% ja Iisalmen kaupunki 20%.
 • Aikataulu: 1.9.2021-31.3.2022, hanketta jatkettu 30.6.2022 saakka.
 • Hankkeen toteutus

 • Hanketta koordinoi Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut. Yhteyshenkilönä elinkeinojohtaja Terho Savolainen.
 • Selvityksen toteuttajaksi valittiin Muuan Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n työyhteenliittymä. Yhteyshenkilönä Kimmo Vähäjylkkä (kimmo.vahajylkka@sweco.fi).
 • Kesäinen ilmakuva Iisalmen keskustasta, jossa näkyy myös uusi tietotalo.

  Tietotalo

  Iisalmen keskustaan suunnitteilla oleva moderni asuin- ja toimitilarakennus avaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kaupunkilaisille.

  Lue lisää konseptista

  Ota yhteyttä

  Media ja investorit

  Infran ja alueiden hyödyntäminen

  Aiheesta lisää

  Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

  Ajankohtaista

  Kaikille avoin työpaja kokosi kuntalaiset kulttuurikeskukselle

  Torstaina 18.4.2024 kirjastolla järjestettävä kuntalaisille avoin työpaja keräsi kulttuurikeskuksen hankkeesta kiinnostuneet saman pöydän ääreen.

  Kuntalaisille aukeaa mahdollisuus vaikuttaa Kulttuurikeskuksen uudistamiseen

  Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen hankkeen ehdotussuunnitteluvaiheessa alkaa loppukiri, jonka jälkeen suunnittelun suuret linjat lyödään lukkoon. Nyt kuntalaisille aukeaa vielä kerran mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin, kun projektin arkkitehdit saapuvat 18.4.2024 Iisalmeen Kulttuurikeskukselle.

  Kulttuurikeskuksen ehdotussuunnitteluvaihe on käynnissä – suunnittelijat vierailivat Kulttuurikeskuksella

  Iisalmen Kulttuurikeskuksen ehdotussuunnitteluvaihe lähti vauhdikkaasti käyntiin torstaina 11.1.2024, kun suunnittelijat ympäri Suomen kokoontuivat Iisalmen Kulttuurikeskukselle tutustumaan taloon.

  Iisalmen keskustaan suunnitteilla oleva moderni asuin- ja toimitilarakennus avaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kaupunkilaisille

  Iisalmen Teollisuuskylä Oy suunnittelee modernia asuin- ja toimitilarakennusta torin laidalle. Kevään aikana laadittu Uusi Tietotalo -viitesuunnitelma tarjoaa usealle toimijalle tilaisuuden kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle. Hankkeeseen haetaan nyt uusia kumppanuuksia.