Siirry sisältöön

Taide ja kulttuuri kehittävät luovuutta, kriittistä ajattelua, itsetuntoa sekä kykyä käyttää kulttuuria. Taide ja kulttuuri antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia löytää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Tiedot, taidot ja kokemukset taiteesta ja kulttuuriperinnöstä kuuluvat myös yleissivistykseen. Kulttuuritoiminta vaikuttaa myös laajemmin elämän laadun ja -hallinnan parantumiseen sekä yritteliäisyyden lisääntymiseen.

Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmä kulttuuripalveluille, ja Iisalmessa onkin laadittu kulttuurikasvatussuunnitelmat perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle.

Kulttuurikasvatusta tehdään yhteistyössä mm. kirjaston, nuorisopalveluiden, musiikkiopiston, kuvataidekoulun, alueen teattereiden, museoiden, järjestöjen sekä lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa.

Perusopetuksen kulttuurikasvatus

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on rikastuttaa opetussuunnitelmaa ja tuoda kulttuuri luonnolliseksi osaksi opetusta ja koulujen arkipäivää. Tavoitteena on myös oppilaiden yhdenvertaisuus kulttuuritarjonnan saatavuudessa, jotta taide ja kulttuuri saadaan tasavertaisesti lasten ja nuorten ulottuville ja käytettäväksi. Perusteet Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelmalle löytyvät esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2016), Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta (2021), Lastenkulttuuripoliittisesta ohjelmaehdotuksesta (2014) sekä kuntien kulttuuritoiminta laista (2019) ja Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksesta. Tämän kulttuurikasvatusohjelman toimenpiteet toteuttavat Iisalmen kaupungin strategiaa, hyvinvointikertomuksen tavoitteita, perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita sekä laadukkaan ja monipuolisen kulttuurikasvatuksen tavoitteita.

Kulttuurikasvatusohjelma tukee koulujen kulttuurikasvatustyötä vakiinnuttaen kulttuuri- ja taidesisältöjä koulujen arkeen sekä vahvistaa pitkäjänteistä kulttuurikasvatusta. Kulttuurikasvatusohjelma on kunnan suunnitelma siitä, millaisia taide- ja kulttuurikokemuksia lapsille ja nuorille tarjotaan peruskoulun aikana osana opetusta. Ohjelma antaa raamin koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle ja toiminnan perustana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta.

Taide- ja kulttuurikasvatus luo perustan yksilöiden elinikäiselle suhteelle taiteeseen ja kulttuuriin. Taide- ja kulttuurikasvatuksen tavoitteena on antaa tilaa lasten ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle sekä tukea oman kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Kaikille annetaan mahdollisuus tuntea itsensä osalliseksi ympäröivästä kulttuurista, paikallisista voimavaroista ja mahdollisuuksista. Taide ja kulttuuri kehittävät luovuutta, kriittistä ajattelua, itsetuntoa sekä kykyä käyttää kulttuuria. Taide ja kulttuuri myös antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia löytää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Tiedot, taidot ja kokemukset taiteesta ja kulttuuriperinnöstä kuuluvat myös yleissivistykseen ja vahvistavat oman kulttuuriperinnön arvostamista. Kulttuuritoiminta vaikuttaa myös hyvinvointiin ja laajemmin elämän laadun ja -hallinnan parantumiseen sekä yritteliäisyyden lisääntymiseen. 

Kulttuurikasvatusohjelman mittakaava Iisalmessa on noin 150–250 oppilasta / vuosiluokka. Ohjelmassa on kaikille sovellettavaa toimintaa, mutta myös luokka-asteittain vaihtuvat sisällöt.

KAIKILLE VUOSILUOKILLE SOVELLETTAVISSA OLEVAA TARJONTAA

 • Kirjasto
  Kaikille yhteisesti luokka-asteesta riippumatta vinkkausta, kirjalaatikoita pyynnöstä, oheislukemistoja ja lukudiplomit. 
 • Museot
  Vierailut Juhani Ahon museolla ja Kotiseutumuseolla toukokuussa tai syksyn alussa
 • Valokuva
  Mahdollista käyttää Iisalmen Kameraseuran kuva-arkistoa ja kuvia opetuksessa
 • Elokuva
  Elokuvaviikon (viikko 40) materiaalin hyödyntäminen, käytössä koko lukuvuoden
 • Patsaat ja muistomerkit, nettisivun avulla voi tutustua kaupunkimme julkisiin taideteoksiin:
 • Näyttelyvierailu kulttuurikeskuksella
  näyttelytiedot nettisivuilla

Kaikille tarjotaan
Konsertti joka kouluun -kiertuetta jatketaan Konserttikeskuksen kanssa entiseen tapaan eli tarjotaan konsertti kaikille Iisalmen perusopetuksen oppilaille.

Lainattavat materiaalit
Kirjastosta
 • taidekansiot
 • liikelaatikko ja tanssi-kansio
Lastenkulttuurikeskus Lastusta
 • Arkkitehtuurilaatikko
 • Juhani Ahon salkku
 • Lumoava luonto
Ekstraa
 • Musiikkiluokkien vierailut kouluissa: selvitetään vuosittain.
 • Oppilastöiden näyttely kulttuurikeskuksella, nelosluokille. Selvitetään vuosittain.

Alakoulu

1. vuosiluokka

Kirjallisuus

 • Kirjastonkäytön opastus perusasioista: lainaus, palautus, kirjastokortti ym. alkeet
 • Satuhetket varauksesta (1 oppitunti)
 • Kirjastoauton käytön opastus (15 min) eskareilla ja ykkösille niille kouluille, jotka ovat kirjastoauton palveluiden piirissä

VASTUUTAHO: KIRJASTO

Nukketeatteri

Nukketeatteri Kepponen: Ikäryhmälle sopiva esitys kulttuurikeskuksessa.
Mahdollisuus tiedustella vierailunäytäntöä esim. kyläkoululle, min. 50 oppilasta.
Koulut varaavat paikat suoraan nukketeatterista, kulttuuripalvelut maksaa 1. luokkien liput. Kuljetukset koulut kustantavat itse.

VASTUUTAHO: KULTTUURIPALVELUT, KOULUT, NUKKETEATTERI KEPPONEN

Musiikki

Soitinpolku Kulttuurikeskuksen tiloissa, kahtena eri päivänä (yhteen päivään mahdollista ottaa 60 oppilasta).
Varaukset suoraan musiikkiopistolle. Järjestetään keväisin.

VASTUUTAHO: MUSIIKKIOPISTO, KOULUT

2. vuosiluokka

Teatteri

Teatteriretki: Käynti teatterissa Iisalmessa, opetellaan teatterin käytäntöjä.
Kulttuuripalvelut järjestää. Koulut hoitavat kuljetukset itse.

VASTUUTAHO: KULTTUURIPALVELUT

Kirjallisuus

 • Kirjastonkäytön opastus perusasioista: lainaus, palautus, kirjastokortti ym. alkeet.
 • Satuhetket varauksesta (1 oppitunti)

VASTUUTAHO: KIRJASTO

Elokuva

Koulujen elokuvaviikko vuosittain, viikko 40.
1. Tutkitaan – hyödynnä elokuvan kieltä oppiaineiden opiskelussa
2. Koetaan – katso ja tulkitse elokuvia
3. Tehdään – tee oma elokuva tai video
Elokuvaviikko(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Koulukino: Mahdollisuus järjestää elokuvanäytöksiä
paikalliseen elokuvateatteriin.
Savon kinot ja koulukino(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Koulukino(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

VASTUUTAHO: KOULUT

3. vuosiluokka

Musiikki

Musiikkiprojekti itse tehden. Konsertti / iltamusiikki /orkesterityöpajoja, oma esitys koulun juhlassa.

VASTUUTAHO: KOULUT / MUSIIKIN OPETUS

Kirjallisuus

 • Kirjastonkäytön opastus: genret ja aakkostus (1 oppitunti)
 • Kirjailijavierailu

VASTUUTAHO: KIRJASTO

Tanssi, luova liike

Liikkeen ja tanssin tutkimista Liikelaatikon kautta, lainattavissa kirjastosta kouluille.

VASTUUTAHO: KOULUT

4. vuosiluokka

Kirjallisuus

Kirjastonkäytön opastus: genret ja aakkostus (1 oppitunti)

VASTUUTAHO: KIRJASTO

Kuvataide

 • Tutustuminen Iisalmen kuvataidekouluun kevätnäyttelyn yhteydessä. Rajattu määrä esittelytuokioita varattavissa, myös omatoiminen tutustuminen mahdollista.
 • Kuvataidekoulun työpaja: Joka vuosi vaihtuva tekniikka. Grafiikka, sarjakuva, keramiikka, yms. Esim. kevätnäyttelyyn tutustumisen yhteydessä. Opetus tapahtuu kulttuurikeskuksella ja työpaja on puolentoista tunnin mittainen. Materiaalimaksu määräytyy tekniikan mukaan. Työpajoja voi varata myös syksylle.
 • Omatoiminen vierailu kulttuurikeskuksen näyttelyissä, näyttelyt näkyvät kulttuurikeskuksen sivuilta.

VASTUUTAHO: KOULUT, KUVATAIDEKOULU(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

 • Kuvataideprojekti itse tehden (esim. ympäristötaideprojekti, valokuvaa, seinämaalausta) osana koulun omaa kuvataideopetusta, mahdollinen näyttely omassa koulussa / verkossa, kirjaston lastenosastolla.

VASTUUTAHO: KOULUT / KUVATAIDEOPETUS

5. vuosiluokka

Paikallishistoria

Ylä-Savon kotiseutumuseo, vierailu ja oppimateriaali. Tarjolla ajalla 15.5–1.6.
Muista mahdollisista ajoista tiedotetaan erikseen. Museovierailu on koululaisille ilmainen, ja siihen sisältyy opastus.
Vierailuun liittyviä tehtäviä voi pyytää etukäteen museosta.

VASTUUTAHO: YLÄ-SAVON KOTISEUTUMUSEO(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), KOULUT

Kirjallisuus

Kirjastonkäytön opastus: luokituksen alkeet ja kirjan etsiminen ja/tai verkkotiedonhaun alkeet (1-2 oppituntia)

VASTUUTAHO: KIRJASTO

Musiikki

 • Nuorisokuoro Allegron konsertti kulttuurikeskuksella, joka toinen vuosi 5-6-luokille.

VASTUUTAHO: ALLEGRO, KULTTUURIPALVELUT

 • Luokkavierailu Genelecin tehtaalla. Tutustumista musiikkialaan ja paikkakunnan teollisuuteen.

VASTUUTAHO: KOULUT, GENELEC

Elokuva

Koulujen elokuvaviikko vuosittain, viikko 40.
1. Tutkitaan – hyödynnä elokuvan kieltä oppiaineiden opiskelussa
2. Koetaan – katso ja tulkitse elokuvia
3. Tehdään – tee oma elokuva tai video
Elokuvaviikko(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Koulukino: Mahdollisuus järjestää elokuvanäytöksiä paikalliseen elokuvateatteriin.
Savon kinot ja koulukino(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Koulukino(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

VASTUUTAHO: KOULUT

6. vuosiluokka

Kuvataide, arkkitehtuuri ja ympäristö

Vierailu taidemuseo Eemilissä Lapinlahdella. Mahdollisuus yhdistää vierailuun Lastenkulttuurikeskus Lastun työpajoja (maksullisia).
Museokäynti on aukioloaikoina alle 18-vuotiaille maksuton ohjaajan kanssa. Opastukset ovat maksullisia.

VASTUUTAHO: KOULUT, TAIDEMUSEO EEMIL(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)ARKKITEHTUURI- JA YMPÄRISTÖKOULU LASTU(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Museot, kulttuuriympäristö

 • Luontomuseovierailu Kulttuurikeskuksessa, iisalmelaiset kouluryhmät pääsevät ilmaiseksi. Nettisivuilta saatavilla tehtävämonisteita.
 • Vierailut kulttuuriympäristöihin
  (esim. VäisälänmäkiKoljonvirtaRunni)

VASTUUTAHO: KOULUT, LUONTOMUSEO(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kirjallisuus

Kirjastonkäytön opastus: luokituksen alkeet ja kirjan etsiminen ja/tai verkkotiedonhaun alkeet (1-2 oppituntia)

VASTUUTAHO: KIRJASTO

Musiikki

 • Nuorisokuoro Allegron konsertti kulttuurikeskuksella, joka toinen vuosi 5-6-luokille.

VASTUUTAHO: ALLEGRO, KULTTUURIPALVELUT

Yläkoulu

7. vuosiluokka

Teatteri

Sallivuus, suvaitsevaisuus, kohtaaminen. Sosiaalista vahvistamista teatterin keinoin.
Esityksen jälkeen keskustelua ja mahdollinen kysely luokissa.
Kulttuuripalvelut järjestää ja kustantaa esityksen.

VASTUUTAHOT: KULTTUURIPALVELUT, NUORISOPALVELUT

Kirjallisuus

 • Kirjastonkäytön ja tiedonhaun perusteet (1,5 oppituntia)
 • Kirjailijavierailu

VASTUUTAHO: KIRJASTO

Museo

 • Juhani Ahon museolla Aikamatka historiaan: Työpajoja ja tutustumispisteitä oppilaille. Koulut järjestävät itse kuljetukset.
  Järjestetään syksyisin.

VASTUUTAHO: KULTTUURIPALVELUT, JUHANI AHON MUSEO, KOULU 

 • Vierailu Panimomuseolla. Opastetun kierroksen voi varata Ylä-Savon Oppaat ry:ltä.

VASTUUTAHO: KOULUT

8. vuosiluokka

Kirjallisuus

 • Kirjaston e-palvelut ja genreihin tutustuminen tiedonhaussa ja käytännössä ja/tai genrevinkkaus. (1-2 oppituntia)
 • mediakasvatusta eri teemoilla

  VASTUUTAHO: KIRJASTO

Taidetestaajat

Valtakunnallinen projekti, joka mahdollistaa kaikkien kasiluokkalaisten vierailun alueellisessa ja valtakunnallisessa taidekohteessa.

VASTUUTAHO: KOULUT

9. vuosiluokka

Tanssi

Vaihtuva esitys tai työpaja tanssiin tai luovaan liikkeeseen liittyen

VASTUUTAHO: KULTTUURIPALVELUT

Kirjallisuus

 • kirjastonkäytön ja tiedonhaun kertaus: lähdekritiikki, tiedonhaku ja e-palvelut (1 oppitunti)
 • Paikallisten kirjailijoiden huomioiminen (esim. Juhani Aho, Eino Säisä)

VASTUUTAHO: KIRJASTO

K9-etu

K9-ETU kannustaa omaehtoiseen kulttuurin harrastamiseen. Yhteinen kortti Pohjois-Savon alueen kanssa, katso edut netistä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Iisalmessa etuina ilmainen sisäänpääsy Juhani Ahon museoon, Ylä-Savon Kotiseutumuseoon sekä kulttuuripalveluiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatus

Kulttuurireput

Tanssireppu

Varhaiskasvatus tutustuttaa lapset lempeästi ja tavoitteellisesti tanssin maailmaan. Tanssi on osa lasten liikuntakasvatusta. Tanssi kehittää lapsen liikkumistaitoja, rytmitajua, tasapainoa ja koordinaatiokykyä. Tanssin avulla lapsi käyttää
omaa luovuuttaan ja kehoaan kokonaisvaltaisesti sekä tutustuu kehoonsa ja rajoihinsa.

Tavoitteet
 • Lapsi pääsee kokeilemaan erilaisia asentoja ja liikkeitä omien kykyjensä mukaan opettajan kannustuksella. Motoriset taidot kehittyvät ohjaajan ja muiden lasten esimerkin kautta ja lapsi saa kokea onnistumista ja yhdessä
  tekemisen riemua. Tanssi kehittää lapsen liikuntataitoja, voimaa, ketteryyttä ja liikkuvuutta.
 • Lapset pääsevät toteuttamaan omaa luovuuttaan vapaasti. Leikin avulla harjoitellaan myös tanssitekniikkaa. Lapset pääsevät liikkumaan ja kokemaan tanssin iloa.
 • Lapsen ilmaisua, kehonkieltä sekä musiikkiin reagointia vahvistetaan tanssi-ilmaisullisin keinoin. Lapsen positiivista kokemusta tanssista lisätään.
 • Henkilöstö saa keinoja käyttää tanssia osana varhaiskasvatuksen toimintaa
Toteutus

Työpajasisältö toteutetaan vaihtuvan yhteistyökumppanin kanssa vuosittain syyskaudella ja kuluista sekä organisoinnista vastaa kulttuuripalvelut. Taitoluisteluosuuden varaamisesta ja organisoimisesta vastaa varhaiskasvatus ja se toteutetaan kevätkaudella.

 • Työpajamuotoinen vierailu kunnallisiin päiväkoteihin syksyisin. Kulttuuripalvelut järjestää.
 • Iisalmen taitoluistelijat järjestämä taitoluistelunäytös keväisin. Varhaiskasvatus organisoi.


YHTEISTYÖTAHOT: Iisalmen taitoluistelijat IITA, kulttuuripalvelut ja varhaiskasvatus

Teatterireppu

Teatteri lisää lapsen osallisuutta mahdollistaen yhdenvertaisen oikeuden taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Teatteri auttaa lasten kielenkehityksessä ja ilmaisussa sekä kehittää lapsen itsetuntoa ja rohkeutta esiintyä. Teatteri toimii oppimisen välineenä, tunteiden käsittelyn tukena ja luovuuden kanavana

Tavoitteet
 • Lapsen omaehtoinen sanallinen ja kehollinen itseilmaisu kehittyy
 • Lapsi saa kokemuksia ja elämyksiä yleisönä olemisesta
 • Lapsi saa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa teatterin tekemisen prosessia
 • Lapsi saa kokemuksia omasta kulttuuristaan
Toteutus

Kulttuuripalvelut järjestää ja organisoi teatteriesityksen 3-6-vuotiaille joka toinen vuosi kevätkaudella vaihtuvan yhteistyökumppanin kanssa.

 • Nukketeatteri Kepposen esitykset. Päiväkodit varaavat ja kustantavat itse.
 • Teatteriesitys 3-6-vuotiaille Iisalmen kulttuurikeskuksessa . Kulttuuripalvelut kustantaa ja järjestää.


YHTEISTYÖTAHO:  Kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus, Nukketeatteri Kepponen

Kirjallisuus ja media reppu

Lapselle lukeminen tukee puheen- ja kielenkehitystä, mielikuvitusta ja tunteiden käsittelyä. Lapsen kiinnostus lukemaan oppimiseen kehittyy, kun hänelle luetaan. Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta lapsen luku- ja kirjoitustaidolle.
Mediakulttuuri muodostuu mediasisällöistä, alustoista, välineistä ja ilmiöistä. Medialukutaito sisältää tulkintaa, tuottamista ja osaamista. Kirjoituksien lisäksi tulkitaan kuvia, videoita, ääniä ja näiden yhdistelmiä. Medialukutaito koostuu myös käyttötaidoista, tiedonhakutaidoista ja kriittisyydestä, viestintä- ja vuorovaikutustaidoista, osallisuuteen ja vaikuttamiseen sekä elämänhallintaan liittyvistä taidoista. Median eri ilmiöiden tietämys on osa mediaosaamista.

Tavoitteet
 • Lapsen puheen ja kielenkehityksen tukeminen
 • Lapsen mielikuvituksen vahvistaminen
 • Lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
 • Lapsen medialukutaitojen kehittäminen
Toteutus
 • Kirjastohetki pääkirjastolla tai kirjastoautossa kerran vuodessa, johon voi kuulua oma satuhetki, kirjavinkkausta tai toiminnallista sisältöä, jonka aikana tutustutaan kirjastoon ikäryhmän tasoisesti. Päiväkodit varaavat hetket itse. Kirjavinkkaus voidaan järjestää  kirjastokäynnillä tai Teams-yhteydellä.
 • Päiväkodit voivat varata ja lainata kirjaston lainattavia esineitä, kuten pöytäteatterimateriaalia, lautapelejä, taidekorttipakkoja ym. Esineitä voi tiedustella kirjastosta.
 • Vuosittainen yhteistyöprojekti esimerkiksi digisatukirja. Digisatukirjan aihe voi liittyvä jonkin muun kulttuurirepun sisältöön, jolloin aihetta voi laajentaa digisatukirjaan. Kirjasto organisoi.
 • Koulukinon tarjonta. 

YHTEISTYÖTAHO: Iisalmen kaupunginkirjasto, Koulukino, varhaiskasvatus

Kuvataidereppu

Kuvataidekasvatus vahvistaa lapsen suhdetta taiteeseen. Kuvataidekasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Lapselle luodaan sellainen ympäristö, joka kannustaa häntä omatoimiseen taiteiluun.
Hänelle tarjotaan mahdollisuus tutustua kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin. Erilaisten tekniikoiden ja materiaalien avulla lapsi saa ilmaista itseään monipuolisesti. Kuvataidetta tehdään havainnoiden ja tutkien niin, että lapsi pääsee toteuttamaan oman tulkintansa.

Tavoitteet
 • Positiivisten kokemusten saaminen ja itseilmaisun mahdollistaminen
 • Lapsen hienomotoristen taitojen ja ajattelun kehittyminen
 • Lapsen kiinnostuksen herääminen kuvalliseen ajatteluun, havainnointiin ja kuvien tulkintaan
 • Erilaisten tekniikoiden ja materiaalien kokeilu
 • Mielikuvituksen, työskentelytaitojen ja kaveritaitojen kehittyminen
Toteutus

Kulttuuripalvelut järjestää vaihtuvasisältöisen työpajan joka toinen vuosi syyskaudella sopivan yhteistyökumppanin kanssa. Kulttuuripalvelut huolehtii työpajan kustannuksista, järjestämisestä ja organisoimisesta. Kuvataiderepun työpaja voidaan sisällöstä riippuen toteuttaa joko päiväkodeissa tai kulttuurikeskuksella. Tästä sovitaan aina tapauskohtaisestai.

 • Järjestetään keramiikkapajat eskareille. Päiväkodit varaavat keramiikkapajat itse.
 • Vaihtuvasisältöinen työpaja esimerkiksi sarjakuvaan, animaatioon tai muuhun liittyen viskareille. Kulttuuripalvelut järjestää.

YHTEISTYÖTAHO: Iisalmen kuvataidekoulu, kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus

Musiikkireppu

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on myönteisen musiikkisuhteen herätteleminen, musiikillisten elämysten tarjoaminen, musiikillisten valmiuksien ja taitojen kehittäminen. Musiikki vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista oppimista. Lapsi saa kokemuksia musiikista laulamalla, soittamalla ja kuuntelemalla. Musiikin oppiminen on moniulotteista ja siinä käytetään eri aisteja sekä monipuolisia työtapoja.

Tavoitteet
 • Lapsi saa myönteisiä musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja
 • Lapsen kiinnostus musiikkiin vahvistuu
 • Lapsen itsetunto ja myönteinen minäkuva vahvistuu
 • Lapsi saa kokeilla eri musiikin lajeja ja erilaisia soittimia
Toteutus

Musiikkirepun pääasiallinen painopiste on soitinpolku -toteutuksessa, josta vastaa Ylä-Savon musiikkiopisto. Se toteutetaan keväisin. Kulttuuripalvelut kustantaa ja organisoi lisäksi mahdollisuuksien mukaan vuosittain pienimuotoisen musiikkivierailun kunnallisiin päiväkoteihin joko syys- tai kevätkaudella.

 • Ylä-Savon musiikkiopiston organisoima soitinpolku Iisalmen kulttuurikeskuksella keväisin. Musiikkiopisto organisoi.
 • Musiikkivierailu vuosittain kunnallisiin päiväkoteihin. Vierailun järjestää kulttuuripalvelut. 

YHTEISTYÖTAHO: Ylä-Savon musiikkiopisto, kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus

Kulttuuriperinnön ja arkkitehtuurin reppu

Kulttuuriperintö- ja arkkitehtuurikasvatuksessa lapsi oppii tuntemaan lähiympäristönsä miljöötä ja paikallisesti merkittäviä rakennuksia, patsaita, puistoja ja muita kohteita. Kotipiiri laajenee käsityksenä lähiympäristöksi, jossa koetaan,
opitaan ja arvostetaan kulttuuria. Menneisyys ja nykyhetki sidotaan lapselle tuttuun paikkaan, jolloin lapsen ymmärrys menneisyydestä laajenee. Kulttuuriperintö on elävää ja siirtyy seuraaville sukupolville yhdessä tekemällä ja pohtimalla.

Tavoitteet
 • Lapsi ymmärtää paikallista menneisyyttä ja kulttuuriperintöä
 • Kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri herättelee lapsen esteettistä kokemusta
 • Lapsi oppii havainnoimaan muutoksia ympäristössä, maisemissa sekä rakennuksissa
 • Oman tekemisen kautta lapsi kasvaa aktiiviseksi osaksi ympäristöä ja kulttuuria
Toteutus

Kulttuuriperinnön ja arkkitehtuurin reppu on pääasiassa varhaiskasvatuksen omatoimiseen varaamiseen perustuva. Varhaiskasvatus voi päättää alla olevista vaihtoehdoista, mitä sisältöä milloinkin toimintavuoden aikana toteuttaa.

 • Lastun tarjonta (kenelle, milloin, miten) retkikohteena. Lastulta on mahdollista myös lainata museosalkkuja, joiden sisältönä on esimerkiksi Juhani Aho tai kotiseutu.
 • Itsejärjestetyt retket Juhani Ahon museoon keväisin esimerkiksi touko-kesäkuussa. Museolla tarjolla ikäryhmälle sopivaa pedagogista materiaalia. Maksuton Iisalmen varhaiskasvatukselle.
 • Itsejärjestetyt retket kotiseutumuseoon keväisin esimerkiksi touko-kesäkuussa. Museolla tarjolla ikäryhmälle sopivaa pedagogista materiaalia. Maksuton Iisalmen varhaiskasvatukselle.
 • Itsevarattu, ikäryhmälle sopiva opastettu kierros, Haukiniemen helmet. Kierroksella tutustutaan historiallisiin rakennuksiin ja henkilöihin ikäryhmän tasoisesti.

YHTEISTYÖTAHO: Arkkitehtuuri ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, Juhani Ahon museo, Ylä-Savon kotiseutumuseo, Ylä-Savon oppaat ry, varhaiskasvatus

vanha kirjoituskone

Juhani Ahon museo

Juhani Ahon lapsuudenkodista, Brofeltin pikkupappilasta, tehdyssä museossa pääset tutustumaan kansalliskirjailijamme elämään. Museo sijaitsee Suomen sodan taistelualueella Iisalmen Koljonvirralla.

Juhani Ahon museo

Ajankohtaista

Iisalmen kulttuurikeskuksen kesän aukioloajat

Iisalmen kulttuurikeskuksen asiakaspalvelupisteen kesän aukioloajat.

Kulttuurikeskuksen ehdotussuunnitteluvaihe on käynnissä – suunnittelijat vierailivat Kulttuurikeskuksella

Iisalmen Kulttuurikeskuksen ehdotussuunnitteluvaihe lähti vauhdikkaasti käyntiin torstaina 11.1.2024, kun suunnittelijat ympäri Suomen kokoontuivat Iisalmen Kulttuurikeskukselle tutustumaan taloon.