Siirry sisältöön

Päivän aikana suunnittelijat kiersivät Kulttuurikeskuksessa kuullen sekä käyttäjiä, että perehtyen talon rakenteisiin ja tekniikkaan.

Arkkitehtitoimistot MUUAN Oy sekä JADA Oy jatkoivat käyttäjien haastatteluita myös perjantaina 12.1.2024.

Lisäksi akustiikka- ja esitystekniikkasuunnittelusta vastaava A-insinöörit Suunnittelu Oy:n väki vieraili uudestaan Kulttuurikeskuksella torstaina 18.1.2024 perehtyen sekä talon akustiikkaan, esitystekniikkaan, että käyttäjien haastatteluihin. Musiikkiopiston väki järjesti suunnittelijoille Eino Säisä-salissa sekä Karl Collan-salissa päivän aikana pieniä soitantoja, jolloin tilojen akustiset ominaisuudet saatiin hyvin kuuluviin.

Mikä on ehdotussuunnitteluvaihe?

Ehdotussuunnitteluvaiheessa täsmennetään käyttäjän, tilaajan ja ympäristön suunnittelulle asettamat tavoitteet sovittuun laatutasoon. Nämä vaatimukset on yleensä kuvattu hankesuunnitelmassa ja sen liitteissä. Näiden vaatimusten pohjalta arkkitehti ja erityissuunnittelijat hahmottelevat rakennuksen ja yhteensovittavat suunnitelmat pääsuunnittelijan johdolla. (RIL ry. 2013, s.162) 

Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. Vaiheen tuloksena syntyy yksi tai useampi ehdotussuunnitelma, mistä valitaan yksi suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi, ns. ehdotussuunnitelma. (Rakennustieto Oy. 2013 RT 10-11107.)