Siirry sisältöön

Kirjoittaja: Pasi Nuutinen

Iisalmen kulttuurikeskuksen peruskorjaus- ja uudistamishankkeen paloturvallisuussuunnittelusta vastaa Suomen ja maailman suurin paloturvallisuusalan toimija, Jensen Hughes. Paloturvallisuussuunnittelulla on keskeinen rooli kulttuurikeskuksen turvallisuuden ja toiminnallisuuden varmistamisessa samalla kun keskuksen modernisoinnin ja historian säilyttämisen välisiä tarpeita pyritään tasapainottamaan.

Iisalmen kulttuurikeskus ei ainoastaan ole merkittävä kulttuuri-instituutti, vaan myös kaupungin identiteettiä ja luonnetta korostava maamerkki. Se on vakiinnuttanut erityisen paikkansa paikallisten sydämissä ja houkuttelee kulttuurin harrastajia matkakohteena myös muualta. Näin ollen keskuksen kulttuuriperinnön ja arvon täydellinen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Jensen Hughes tukee tätä tavoitetta toteuttamalla yhdessä arkkitehtisuunnittelun kanssa paloturvallisuusratkaisuja, jotka tukevat rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria ja täydentävät sen nykyistä turvallisuustasoa. Nämä ratkaisut modernisoivat olemassa olevia rakenteita ja paloturvallisuustekniikkaa, mukauttaen ne samalla tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin.

Näin ollen keskuksen kulttuuriperinnön ja arvon täydellinen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja paikallisten viranomaisten kanssa Jensen Hughesin asiantuntijat varmistavat, että kaikki olennaiset ongelmakohdat huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla ja että tehtävät muutokset tukevat myös hankkeen alkuperäisiä tavoitteita.  Lisäksi asiantuntijat sovittavat muutokset yhteen muiden suunnittelualojen kanssa huolehtien samalla alkuperäisen turvallisuustason säilymisestä ja tarpeenmukaisesta parantamisesta. Paloturvallisuussuunnittelijan osallistuminen suunnitteluprosessiin jo alkuvaiheessa onkin olennaisen tärkeää, jotta olennaiset palotekniset periaatteet saadaan osaksi kokonaissuunnittelua jo hanke- ja ehdotussuunnittelusta alkaen. Tällä taataan se, että valitut suunnitteluideat ja -aihiot ovat kehityskelpoisia myös paloturvallisuuden näkökulmasta. Erityistä huomiota Jensen Hughes on kiinnittänyt sisäpihan kattamiseen ja luonnonvalon ulottamiseen kellarikerrokseen, tilojen käyttötarkoitusten muutoksiin sekä pelastustoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen kellarikerroksessa. Jensen Hughesin paloturvallisuusasiantuntemuksen ohjaamana Iisalmen kulttuurikeskuksen peruskorjaus- ja uudistushankkeessa parannetaan rakennuksen turvallisuutta ja toiminnallisuutta nuorentaen samalla kulttuurimaisemaa ja säilyttämällä sen perinnön myös tuleville sukupolville.