Siirry sisältöön

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Lapsille tarjotaan kiireetön, turvallinen, laadukas ja monipuolinen oppimis- ja kasvuympäristö, jossa korostuvat hyvät ihmissuhteet sekä tilojen suunnitelmallinen käyttö. Toiminnan ohjauksesta vastaavat tehtävään soveltuvat, ammattitaitoiset ohjaajat.

Toimintaa ohjaavat perusopetuksen aamu – ja iltapäivätoiminnan perusteet ja Iisalmen kaupungin iltapäivätoiminnan Vilkkilän toimintasuunnitelma. Kuudella koululla toimii iltapäivisin eskarin täydentävän varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan yhteistyöryhmä, josta käytämme koko kaupungissa nimitystä Vilkkilä. Aamutoimintaa järjestetään vain erityisen tuen päätöksen perusteella.

Lisätietoja ja hakeminen iltapäivätoimintaan

Kenelle ja millä ehdoin

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, joiden huoltajat ovat töissä tai opiskelevat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille. Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta iltapäivätoimintaan.

Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 11 – 17 välillä. Koulujen lomaviikkojen aikana tai lauantaikoulupäivinä ei ole iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestetään, jos iltapäivätoimintaryhmään hakee vähintään seitsemän lasta. Muussa tapauksessa lapset ohjataan lähimpään iltapäivätoimintaa tarjoavaan toimipisteeseen.

Hakeminen, muutokset ja irtisanominen

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilman lomakkeella Hakemukset ja päätökset -välilehdellä.

Ensimmäiselle vuosiluokalle tulevien oppilaiden iltapäivätoimintaan hakemus tehdään yhtä aikaa kouluun haun yhteydessä. Kun paikka on haettu 1. luokalla, se on voimassa automaattisesti toisen vuosiluokan kevääseen saakka, elleivät huoltajat irtisano paikkaa aiemmin.

Iltapäivätoimintaan voi hakea perheen tarpeen mukaan kesken lukuvuoden. Paikkoja haettaessa huoltajille ei tule asiasta erillistä päätöstä, koska kaikki Iisalmen kaupungin ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat, saavat paikan iltapäivätoiminnasta.

Muutokset ja irtisanominen

Jos haluat irtisanoa iltapäivätoiminnan tai muuttaa lapsesi iltapäivävätoiminnan tuntimääriä, tee se Wilmasta löytyvällä muutos/irtisanominen -lomakkeella.

Mikäli perheellä ei ole käytössä Wilmaa, paikkaa voi hakea lomakkeella:

Maksut

Iltapäivätoiminnasta peritään perusopetuslain mukaiset maksut. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta maksun suuruuteen. Mahdollisista kesäkuun alkuun ajoittuvista päivistä ei peritä maksua. Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit.

Palvelutarpeen mukaisesti määräytyvät maksut:

 • yli 3 t/pv, yli 10 pv/kk 108,00 euroa/kk
 • yli 3 t/pv, alle 10 pv/kk 54,00 euroa/kk
 • alle 3 t/pv, yli 10 pv/kk 72,00 euroa/kk
 • alle 3 t/pv, alle 10 pv/kk 36,00 euroa/kk

Poissaolojen vaikutus maksuun

Lyhyistä poissaoloista on ilmoitettava ryhmän ohjaajalle viipymättä sekä pidemmistä maksuun vaikuttavista poissaoloista iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

 • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet.
 • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
 • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu koko kalenterikuukautena, maksuna peritään enintään puolet kuukausimaksusta.

Maksuvapautus tai -huojennus

Perhe voi hakea harkinnanvaraista maksuvapautusta tai maksuhuojennusta:

 • Mikäli perhe saa toimeentulon perusosaa (toimeentulotukipäätös)
 • Perhe on hyvin pienituloinen ja saa esim. asumistukea (päätös asumistuesta)
 • Mikäli iltapäivätoiminta on lastensuojelun tai perhetyön tukitoimi (kirjallinen ilmoitus tai lausunto)
 • Mikäli iltapäivätoiminta on mainittu kehitysvammaisen oppilaan erityishuolto-ohjelmassa.
 • Sisarusalennus kun perheestä on kaksi tai useampi lapsi samanaikaisesti iltapäivätoiminnassa. Ensimmäisestä lapsesta peritään täysi maksu ja seuraavilta sisaruksilta puolet normaalista kuukausimaksusta.

Maksuvapautusta koskeva hakemus voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun lapselle myönnetty iltapäivätoiminnan paikka on otettu vastaan. Päätöstä ei tehdä takautuvasti. Maksuvapautus on voimassa enintään kyseessä olevan lukuvuoden loppuun asti. Hakemus tehdään liitteenä olevalla lomakkeella (avautuu uuteen välilehteen):

Vanhempia on kannustettu olemaan yhteydessä meihin todella matalan kynnyksen periaatteella, jotta saataisiin kokonaiskäsitys lapsen parhaaksi.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot iltapäivätoimintaryhmiin

Lyhyistä poissaoloista on ilmoitettava ryhmän ohjaajalle viipymättä.

 • Edvin Laineen koulu, puh. 040 489 4030
 • Hernejärven koulu, puh. 040 830 2797
 • Kangaslammin koulu, puh. 040 357 3258
 • Kauppis-Heikin koulu, puh. 040 357 1082
 • Kilpijärven koulu, puh. 040 357 3589
 • Mansikkaniemen koulu, puh. 040 148 6207
 • Partalan koulu, puh. 040 830 2753
 • Soinlahden koulu, puh. 040 148 6504

Aiheesta lisää

Kasvatus ja koulutus

Arvostatko laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja koulutusta? Me Iisalmessa arvostamme ne korkeimmalle paikalle – niillä turvataan lastemme tulevaisuus.

Kasvatus ja koulutus