Siirry sisältöön

Lukio-opiskelijan tuki koostuu

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa ja antaa opiskelijalle tarvittavia valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Opiskelija saa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta kaikissa lukio-opiskeluun, jatko-opintoihin, tulevaisuuteen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaus auttaa myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opintoihin liittyvissä käytännön opiskelutilanteissa. Iisalmen lyseon ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon ja siihen osallistuu koko opettaja- ja ohjaushenkilöstö.

Opinto-ohjaajat

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa (esim. kielelliset vaikeudet, kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus eli lukivaikeus). Kielelliset vaikeudet voivat näkyä esim. lukemisen hitautena, virheellisyytenä, luetun ymmärtämisen vaikeutena, kirjoitusvirheinä, lauserakenteen vaikeuksina, kieliopin hahmottamisen vaikeutena. Vieraiden kielten opiskelua voivat vaikeuttaa samojen ongelmien lisäksi sanojen ja kielioppirakenteiden muistamisen vaikeus harjoittelusta huolimatta. Kaikki ensimmäisen opintovuoden opiskelijat testataan opintojen alussa ns. lukiseulalla. Mikäli tarvetta ilmenee, opiskelija ohjataan jatkoselvityksiin.

Erityisopettaja on tavattavissa koululla maanantaista torstaihin.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan vastaanottotila on Luma-keskuksen tornissa 2. kerroksessa. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa 2-3 päivänä viikossa. Ajat ilmoitetaan info-TV:ssä ja Wilman tiedotteessa. Kouluterveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista. Hänen puoleensa voit kääntyä myös, mikäli sairastut koulupäivän aikana. Kouluterveydenhoitajalta saat lisäksi tietoa mm. psykologipalveluista.

Koulun lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Ajan koululääkärille voit tilata terveydenhoitajan kautta.

Psykologille voi hakeutua esim. mielialapulmien, ahdistuneisuuden, uupumuksen, stressin, jännittämisen, erilaisten pelkojen, syömishäiriöiden, traumaattisten tapahtumien ja kriisien sekä oppimisvaikeuksien, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmien (psykologiset tutkimukset) vuoksi. Psykologin vastaanottoajat ja -paikka ilmoitetaan lukukauden alussa.

Kouluterveydenhoitaja:
– Jenni Koskinen, 040 356 0441, jenni.koskinen1@pshyvinvointialue.fi

Kuraattori

Kuraattorille voi hakeutua opiskeluun ja koulun käymiseen liittyvissä asioissa (motivaatio hukassa, kiusaaminen ja poissaolot), kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa (hankala kotitilanne, surua, jaksamisen ongelmia, yksinäisyyttä, hankaluudet ihmissuhteissa, elämänhallintaongelmat, raha- ja asuntohuolet) sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä huolissa.

Kuraattorin vastaanottoajat ilmoitetaan lukukauden alussa. Tarvittaessa ajan voi varata Wilman kautta, soittamalla tai tekstiviestillä.

Kuraattori:
– Marja Karjalainen, 040 830 2727, marja.karjalainen@pshyvinvointialue.fi