Siirry sisältöön

Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus- ja kasvatustyöstä. Se pohjalta lukio laatii lukuvuosittaisen suunnitelman opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa lukion opetussuunnitelman sekä lukuvuosittaisen suunnitelman pohjalta.

Iisalmen lyseon nykyinen opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden(siirryt toiseen palveluun) mukaisesti. Huoltajille, opiskelijoille ja lyseon sidosryhmien edustajille annettiin mahdollisuus tutustua opetussuunnitelmaan ja antaa siitä palautetta.

Koulumme opetussuunnitelma on laadittu sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutusta varten. Näin koululla säilyy todistuksenanto-oikeus myös aikuisten lukio-opinnoista. Tämä palvelee aikuisopiskelijoiden lisäksi koulupudokkaita, jotka voivat saattaa lukio-opintonsa loppuun aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti.