Siirry sisältöön

“VIRTA: Paloisvirta, Koljonvirta, Kihlovirta… Iisalmi ja siinä ympärillä vesi. Vesi on aina ollut ja on elinehto. Virrassa vesi virtaa, aina eteenpäin. Virta vierii, se kulkee vaivatta. Se löytää oikean tien ja etenee. Keveästi kuljetaan elämän hienossa virrassa. Sylin saatellessa.”

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyön onnistuminen on lapsen perustaitojen, motivaation ja oppimisen tuen näkökulmasta erittäin merkityksellinen vaihe lapsen elinikäisellä oppimispolulla. 

Iisalmessa esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on nimeltään VIRTA-toimintaa. Se on  pedagogista yhteistyötä, jossa tavoitteena on 6-8-vuotiaan lapsen yksilöllisen oppimistahdin ja kypsymisen tahdin turvaaminen pedagogiikan valinnan ja yhteistyön kautta. 

Varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien ja erityisopettajien yhteistyössä on mahdollista suunnitella lasten tarpeista lähteviä joustavia oppimisen käytäntöjä ja kohdentaa lapsille moniammatillista tukea.  Toimintamalli tukee perustaitojen yksilöllistä oppimista. 

 Iisalmessa esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on joko joustavaa esi- ja alkuopetusta tai toimintaa, jossa erillisissä tiloissa toimiva esi- ja alkuopetus tekevät säännöllistä yhteistyötä eli toimivat yhteistoimintamallin mukaisesti. Nivelvaiheen yhteistyötä kehitetään ja yhteisiä käytäntöjä rakennetaan jatkuvasti.  

Sekä joustava esi- ja alkuopetus että yhteistoimintamalli perustuvat opetussuunnitelmiin ja nivelvaiheen yhteistyön muihin ohjaaviin asiakirjoihin. Toiminnassa on käytössä esiopetuksen opintokokonaisuudet, joustavat heterogeeniset pienryhmät, monipuoliset oppimisympäristöt ja oppimismenetelmänä muun muassa leikki.