Siirry sisältöön
Yhdessä kohti kiireneutraalimpaa arkea! Haastamme nyt kaikki seutukaupungit jakamaan omat kiireneutraalit vinkkinsä.

Iisalmen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki – paikka, jossa tasapainoinen, ihmisenmyötäinen elämä mahdollistaa innovaatioiden ja osaamisen syntymistä kestävällä tavalla. Iisalmi ei tyydy tekemään kiireneutraaliustekoja vain yksin, vaan haastaa mukaan myös muut seutukaupungit.

Haluaisimme haastaa kaupunkeja kertomaan niistä ja synnyttämään näin positiivista seutukaupunkinäkyvyyttä yhdessä!

Laura Koski, Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat kuntarakenteen perustan. Ne ovat sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen sekä monipuolisen ja laadukkaan vapaa-ajan yhdistäminen on helppoa ja mutkatonta.

Iisalmen kaupungin elinkeinojohtajan Terho Savolaisen mukaan kyse on vahvuuksien tunnistamisesta, niissä piilevien mahdollisuuksien näkemisessä ja toteuttamisessa. Luonnonläheinen pikkukaupunki ja kansainvälisten yritysten uramahdollisuudet ovat Iisalmen vahvuuksia, joilla voimme houkutella uusia osaajia elämään kiireneutraalia elämää.

Osoitamme jatkuvilla kehittämisteoillamme, että haluamme tehdä kestävää tulevaisuutta, jota nuoret osaajat arvostavat.

Terho Savolainen

Kyse on eräänlaisesta timantin hiomisesta.

”Tiedämme, että monella seutukaupungilla on samantyyppisiä vahvuuksia kuin meillä täällä Iisalmessa. Lyhyitä arjen välimatkoja, lähiluontoa ja erinomaisia palveluita kädenulottuvilla ja yllättävän monipuolisia uramahdollisuuksia – syntyväthän etenkin monet teollisista innovaatioista juuri seutukaupungeissa! Näiden yhteisten seutukaupunkipiirteiden lisäksi jokaisella seutukeskuksella on varmasti omat erityisvahvuutensa myös kiireneutraaliudessa”, kertoo Laura Koski.

Kiireneutraalius lisää elinkeinoelämän ja osaajien hyvinvointia

Iisalmen seutu on erityisen tunnettu teknologiateollisuuden huippuyrityksistään, kuten Normetista, Genelecistä ja Ponssesta. Tällaiset yritykset tarvitsevat uusia, hyvinvoivia osaajia, ja siksi sekä kaupunki että yritykset ovat kokeneet panostukset kiireneutraaliuteen tärkeinä.

Iisalmen kaupunki on tehnyt menneen syksyn aikana yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa sujuvan aivotyön ja työhyvinvoinnin kehittämisen parissa. Iisalmi järjesti kampanjan, jossa kolme paikallista työyhteisöä – Ponsse, Normet ja Live Säätiö – osallistui Työterveyslaitoksen aivotyövalmennukseen. 

”Oli todella innostavaa valmentaa iisalmelaisia työyhteisöjä sujuvampaan aivotyöhön. On ihan uutta, että kaupunki ja siellä toimivat yritykset haluavat yhdessä rakentaa arjesta tasapainoisempaa ja kestävämpää. Aivotyövalmennus on konkreettinen työkalu työarjen sujuvoittamiseen, toimintatapojen parantamiseen ja samalla myös työhyvinvoinnin kehittämiseen”, kertoo aivotyövalmentaja, kehittämispäällikkö Tiina Heusala Työterveyslaitokselta.

Valmennus ei jäänyt vain siihen osallistuneiden työyhteisöryhmien hyödyksi: Valmennuksen opeista koottiin Monoa multitaskauskelle -työkirja, joka veloituksetta kaikkien hyödynnettävissä. Kirjaa on saatavilla sekä sähköisenä että paperisena versiona.

”Toivoisimme, että työkirja löytäisi runsaasti käyttäjiä, sillä sille on ajassamme ehdottomasti tarvetta. Iisalmi haluaa olla kantamassa kortensa kekoon inhimillisten ongelmien ratkaisemiseksi”, kertoo Laura Koski.

Kannustan seutukaupunkeja tarttumaan Iisalmen haasteeseen. Ihmisen kokonaishyvinvointiin liittyvät tietotyön haasteet ovat globaaleja, ja kaikki työkalut, joilla niitä voidaan ratkaista, kannattaa hyödyntää.

Tiina Heusala

”Pidetään yhdessä Suomen teollisesta selkärangasta eli seutukaupungeista huolta – ja kuka muukaan sen paremmin tekisi kuin me seutukaupungit yhdessä, toinen toisiamme sparraten”, innostaa Terho Savolainen.

Lisätietoa haasteesta: 

Iisalmi on toimittanut kaikille seutukaupunkiverkostoon kuuluvalle seutukaupungille täydennettävän TOP3-listan, johon seutukaupungit voivat nostaa keskeisimmät sujuvan arjen vetovoimatekijänsä ja jakaa listan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #kiireneutraali #seutukaupunki.

Yhteinen näkyvyys seutukaupunkien vahvuuksille edistää tietoisuutta seutukaupunkien merkityksestä ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista koko Suomelle. Seutukaupunkien yhteiset tempaukset edistävät myös niiden keskinäistä verkostoitumistaan.