Siirry sisältöön

Monipuoliset liikuntapalvelut vahvistavat kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Lähtökohtana on, että jokainen iisalmelainen toimintakyvystään riippumatta voisi osallistua vapaa-ajantoimintaan yhdessä muiden kanssa ja voivat harrastaa esimerkiksi säännöllistä liikuntaa muiden tavoin.

Erityisliikunnan palvelut

Iisalmessa on hyvät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Iisalmen kaupungin liikuntapalvelut vastaavat erityisliikunnan organisoinnista kunnassa. Erityisliikunnan palveluilla lisätään tasavertaisia osallistumisen mahdollisuuksia. Erityisliikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Tärkeimpien, vammaisten henkilöiden käytössä olevien liikuntatilojen ja -alueiden esteettömyyttä on pystytty parantamaan. Parannuksia on tehty muun muassa Paloisvuoren ulkoilualueelle erillisen Paloisvuoren kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Esteetön uimahalli

Vuonna 2023 Iisalmeen avautunut uusi uimahalli Saukko on yksi tärkeimmistä eri vammaisryhmien liikuntapaikoista. Esteettömyys on ollut Saukko-uimahallin yksi tärkeimmistä turvallisuutta ja osallisuutta parantava asia. Uimahallin esteettömyyttä on kartoitettu jo suunnitteluvaiheessa vammaisneuvoston, vammaisjärjestöjen ja fysioterapeuttien kanssa. Rakennuksessa on muun muassa esteettömät pesu- ja pukuhuoneet, allasosastot sekä erilliset pesu- ja saunaosastot vammaisryhmille.

Avustajakortti

Avustajakortti myönnetään pitkäaikaissairaalle tai muulle sellaiselle henkilölle, jolla on päivittäinen avustajan tarve tai joka jonkun muun diagnoosin vuoksi tarvitsee avustusta liikuntatiloissa liikkumiseen. Kortti oikeuttaa avustajan vapaaseen sisäänpääsyyn Iisalmen kaupungin liikuntapaikoille yhdessä avustettavan kanssa. Kortin haltijan ei tarvitse olla iisalmelainen.

Avustajakorttihakemuksen täyttää terveyden- / sosiaalihuollon ammattilainen.

Esteettömät ulkoilualueet

Kaupungin uimaranta, Haukiniemenkatu 1

Rannalta löytyy “Savon pisin” puinen esteetön ramppi, mikä kuljettaa kävijän esteettömästi laiturille, veden ääreen. Rannan läheisyydestä löytyy myös leikkipuisto, missä esteetön keinu.

Liikkujan on hyvä huomioida, että alueella ei olen esteetöntä uintimahdollisuutta, liikuntaesteisten vessaa eikä esteetöntä pukukoppia.

Kaupunginrannan esteetön ramppi ja laituri.

Rakenteilla olevat esteettömät ulkoilualueet

Iisalmi pyrkii parantamaan ja lisäämään esteettömiä ulkoilualueita, jotta jokaisella on tasavertainen mahdollisuus nauttia luonnosta sekä liikunnasta omien mahdollisuuksiensa mukaan. Työn alla esteettömistä ulkoilualueista on:

Esteettömät ulkoilureitit

Kaikki torin ja keskusta-alueen reitit ovat esteettömiä ja kaikkien saavutettavissa. Lisäksi Iisalmen rannoilla kulkevat ulkoilureitit on tehty esteettömiksi.

Ympäri kaupunkia, ranta-alueita sekä puistoja on sijoitettu myös penkkejä levähdyspaikoiksi.