Avustuksien myöntäminen

Iisalmen kaupunki myöntää vesiosuuskunta-avustukset jätettyjen anomusten pohjalta.

Iisalmen kaupunki avustaa ja toimii tarvittaessa asiantuntijatahona haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toteutussuunnittelussa ja rakennushankkeissa.
Avustuksen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Vesiosuuskunta on alueen asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Harvaan asutuissa kunnissa tai keskustojen ulkopuolella vesiosuuskunnat täydentävät kunnan vesilaitoksen toimintaa.

Vesiosuuskunnat voivat toimintansa alkuvaiheessa hakea tukea kunnalta. Lisäksi ne voivat hakea valtion tai Euroopan unionin investointitukea.

Kunta voi toimia osuuskunnan lainan takaajana, kustantaa suunnittelua ja toimia neuvojana. Kunta ei rahoita vesiosuuskunnan normaalin toiminnan ylläpitoa.

Yhteystiedot

Ajankohtaista

Riistakadun vesihuollon saneeraustyöt

Vesihuollon saneeraustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Riistakadulla ja Meijerikadulla.