Opiskelijoiden apurahojen ja stipendien hakeminen

Iisalmen kaupungin opintorahaston apurahahaku sekä Kauppaneuvos A.E. Aminoffin Rahaston stipendihaku tapahtuvat syksyllä. Sekä opiskelijoiden apuraha että A.E. Aminoffin rahaston stipendiä haetaan sähköisesti. Hakujen avautuessa sähköiset linkit lisätään sivulle.

Iisalmen kaupungin opintorahasto

Iisalmen kaupungin opintorahaston tarkoituksena on Iisalmen kaupungin peruskouluissa opiskelevien ja Iisalmen kaupungissa vähintään kolme vuotta kirjoilla olleiden korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden opintojen tukeminen, myöntämällä heille rahaston varoista apurahoja tunnustukseksi opinnoissa tai erilaisissa saavutuksissa osoitetusta menestyksestä näissä säännöissä määrättyjen perusteiden mukaan.

Rahastosta jaetaan apurahoja ja tunnustuksia vuosittain sivistys- ja hyvinvointilautakunnan harkinnan mukaan. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain syys-lokakuun aikana niin kuin kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta on päätetty. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta antaa erilliset ohjeet apurahojen hakemisesta. Stipendit ja tunnustukset voidaan myöntää hakemuksettakin.

Peruskoulujen stipendirahasto

Iisalmen kaupungin peruskoulujen stipendirahaston tarkoituksena on lahjakkaiden, ahkerien ja opinnoissaan hyvin edistyneiden oppilaiden palkitseminen myöntämällä heille rahaston varoista tunnustuspalkintoja.
Rahaston varojen tuoton osoittaa sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja vuosittain peruskouluille, joissa opettajakunta jakaa sopivaksi katsomansa tunnustuspalkinnot harkintansa mukaan kevätlukukauden lopussa lahjakkaille, ahkerille ja opinnoissaan edistyneille oppilaille.

Johanna Väisäsen, Helmi Makkosen ja Elvi Rönkön rahastot yhdistettiin valtuuston päätöksellä 21.2.2022 § 5 peruskoulujen stipendirahastoon.

Lukion stipendirahasto

Iisalmen lukion stipendirahaston tarkoituksena on lahjakkaiden, ahkerien ja opinnoissaan hyvin edistyneiden oppilaiden palkitseminen myöntämällä heille rahaston varoista tunnustuspalkintoja. 
Rahaston tuotoista ja tarvittaessa pääomasta jakaa opettajakunta sopivaksi katsomansa tunnustuspalkinnot harkintansa mukaan kevätlukukauden lopussa lahjakkaille, ahkerille ja opinnoissaan edistyneille oppilaille.

O. Hyrkkään lahjoitusvarat yhdistettiin Iisalmen lukion stipendirahastoon valtuuston päätöksellä 21.2.2022 § 5.

Ajankohtaista