Siirry sisältöön

Residents of the Future – Tulevaisuuden asukkaat

Kyseessä on URBACT-ohjelman alla oleva EU-rahoitteinen verkostohanke, jossa mukana yhteensä 10 eurooppalaista pienehköä kuntaa/kaupunkia. Kaikkia mukanaolevia yhdistää tahtotila löytää ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin, työvoimapulaan ja vetovoiman kehittämiseen. 

URBACT-hankkeen logo.

Iisalmen lisäksi mukana on kaupunkeja/kuntia Kroatiasta, Portugalista, Espanjasta, Kreikasta, Latviasta, Ranskasta, Romaniasta, Italiasta sekä Bosnia-Hertsegovinasta. Kroatia on hankkeen pääkumppanina toimiva maa (lead partner), muut maat ovat projektikumppaneita (project partner).

Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2023 – 31.12.2025. Iisalmen kaupungin hanketiimi koostuu pääasiallisesti kahdesta henkilöstä elinvoimapalveluista. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja vetovoiman lisäämiseen laskevan väestökehityksen kaupungeissa kokoluokaltaan 20 000 – 60 000 asukasta.

Iisalmi ei ole mitenkään poikkeuksellinen, vaan sama trendi näkyy kaikissa maissa ympäri Euroopan: Väestö keskittyy yliopistokaupunkeihin ja niiden lähistölle, mikä aiheuttaa työvoimapulaa pienissä ja keskikokoisissa kaupungeissa. Ratkaisuja hankkeessa haetaan kolmen eri teeman osa-alueilta:

Jo hankkeen aikana voidaan pilotoida ja kokeilla ”small scale local actions” eli pieniä toimenpiteitä paikallisella tasolla, joita voidaan kirjata tulevaan toimintasuunnitelmaan. Kokeilut voivat olla esimerkiksi sisäisiä pitovoimatapahtumia, vetovoimaponnistuksia tai digitaalisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Hankkeeseen kuuluu myös kasvotusten tapahtuvia verkostotapaamisia, joihin kaikkien kumppanimaiden edustajat osallistuvat. Tapaamisia järjestetään kuudessa eri maassa hankkeen toiminta-aikana, aina 2-3 kertaa vuodessa. Iisalmi on yksi niistä, jossa yhteistä verkostotapaamista ei tulla pitämään. Iisalmen hanketiimi tulee kuitenkin olemaan apuna vierailukohteina toimiville mm. työpajojen järjestelyssä ja suunnittelussa.​

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on muodostaa myös jokaisen mukanaolevan kunnan/kaupungin oma sisäinen URBACT local group, joka on toiminnassa koko hankkeen ajan. URBACT local groupiin tarvitaan noin 10 hengen kokoonpano paikallisista toimijoista eri sektoreilta, joilta löytyy halu keskustella hankkeen käsittelemistä haasteista ja etsiä ratkaisuja niihin yhdessä paikallisella tasolla. Iisalmen osalta URBACT local groupia ollaan parhaillaan muodostamassa.

Kaikissa hankkeen eri vaiheissa ja tekemisessä tähdätään siihen, että hankkeen päättyessä lopputuloksena jokaisella mukanaolevalla kunnalla/kaupungilla olisi valmis “integrated action plan” eli kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma, jota on työstetty yhdessä saaden siihen sisältöä, ideoita ja inspiraatiota eri kumppaneilta.

Lisätietoja