Siirry sisältöön

Iisalmen kaupungin verkkosivut on avattu 10.6. Uudistusta on valmisteltu jo vuodesta 2023 alkaen, sillä kuntasivuston uusiminen ei ole yksinkertainen projekti. Edellisenä vuonna tehdyn vaatimusmäärittelyn ja palvelukumppanin valinnan jälkeen on kuluvan vuoden aikana paneuduttu uuteen julkaisujärjestelmään, saavutettavuuden kehittämiseen, seudullisten palveluiden erityistarpeisiin ja visuaaliseen houkuttelevuuteenkin. Sivuston pääkäyttäjä, markkinointi- ja viestintäasiantuntija Tanja Väisänen on vastannut kaupungin toimialojen sisällöntuottajajoukon opastuksesta ja projektin etenemisestä yhdessä palvelukumppani Poutapilven kanssa.

– Tärkeinä painopisteinä uusien sivujen toteuttamisessa ovat olleet saavutettavuus ja käyttäjäystävällisyys. Haluamme sivustomme palvelevan yhdenvertaisesti kaikkia käyttäjiä ja huomioivan erilaisia tarpeita. Sivusto on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille mahdollisimman mukavan käyttökokemuksen, kertoo Tanja Väisänen.

Verkkosivuston sisältöjä täydennetään edelleen etenkin tulevan kesän ajan. Esimerkiksi erilliset kieliversiot valmistuvat vasta julkaisun jälkeen, mutta selaimen kielivalintoja vaihtamalla käyttäjä voi selailla sivuja haluamallaan kielellä.

– Alussa, kuten yleensäkin tällaisten isojen verkkouudistusten yhteydessä, voi sivustolla olla ajoittain teknistä korjailutarvetta, joten toivomme sivuston käyttäjiltä kärsivällisyyttä kesän aikana, toteaa Tanja Väisänen.

Kaupunki kerää myös kävijäkyselyllä palautetta uudesta sivustosta. Myöhemmin toteutetaan ulkopuolisen kumppanin kanssa useamman kunnan yhteinen verkkosivututkimus, joka tarjoaa vertailtavuutta paitsi Iisalmen aiemman sivuston käyttökokemukseen myös muiden kuntien sivustoihin nähden. Tämäkin auttaa jatkokehityksessä.​

Verkkosivut ovat keskeinen kuntaviestinnän ja -markkinoinnin kanava

Kaupungin verkkosivut palvelevat monia eri käyttötarkoituksia. Ne ovat kuntaviestinnän tärkein kanava, jossa kaupunki tiedottaa esimerkiksi päätöksenteostaan, julkaisee esityslistoja ja pöytäkirjoja sekä tarjoaa tietoa vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Kaikkein suurin sisältökokonaisuus on palvelutiedot: Osa palvelutiedoista on seudullisilla sivuilla, sillä Iisalmi on esimerkiksi lomituspalveluissa koko maakunnan lomituspalvelujen vastuukunta. Lisäksi omissa käsissä oleva verkkosivusto tarjoaa vertaansa vailla olevan alustan erilaisille kunnan markkinointikampanjoille ja muille keskeisiä sidosryhmiä palveleville digitaalisille sisällöille.

– Heti sivuston etusivulta avautuu oikopolku muuttajille, jotka etsivät tietoa Iisalmesta harkitessaan muuttoa seudulle. Iisalmen kehittyvät yritykset tarvitsevat osaajia ja esimerkiksi By Iisalmi -brändin uramarkkinoinnin kampanjoille löytyy jatkossa teknisesti ja visuaalisesti toimivat ratkaisut omalta sivustoltamme. Myös ensi vuoden alussa aloittava Iisalmen hallinnoima Ylä-Savon työllisyysalue saa seudullisen sivuosionsa iisalmi.fi:stä vastaten työnhakijoiden ja työnantajien tarpeisiin, kertoo Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.

– Uudistuksen taustalla on tunnistettu tarve yhä vahvempaan läpinäkyvyyteen sekä ymmärrys siitä, että kunta ei ole kasvoton organisaatio, vaan kunnan tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen jäsenten eli asukkaiden ja yritysten kanssa. Tätä tarkoitusta palvelemaan olemme luoneet uuteen sivustoon Uutishuone-sivun, joka tulee jatkossa kehittymään ikään kuin monitoriksi Iisalmeen ja sen ihmeisiin ja ihmisiin. Uutishuone-sivun kautta voi jatkossa seurata vaikkapa valtakunnallisen median Iisalmi-aiheisia uutisia, live-lähetyksiä ja tuoreimpia blogeja, podcasteja ja uutiskirjeitämme. Uutishuone on yksi niistä sivuista, jotka kehittyvät paljon julkaisupäivän jälkeenkin, kertoo Laura Koski.

Kaupunki toteuttaa verkkosivuista myös lanseerauskampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa kuntalaisia ja seudulla asuvia tutustumaan uuteen sivustoon palvelupolkuineen.​

Vastaa sivuston käyttäjäkyselyyn: Palautekysely(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)