Siirry sisältöön

Monoa multitaskaukselle -valmennustapaamisten myötä onkin löydetty toimivia keinoja aivotyön sujuvoittamiseen ja nostettu havaittuja monitekemisen riskitekijöitä keskusteluun omissa työyhteisöissä. Nyt yhdessä löydetyistä kehittämisideoista on koottu huoneentaulu ja muistilista, joita mikä tahansa työyhteisö voi hyödyntää tavoitellessaan sujuvampaa aivotyötä, työn laatua ja tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia.

Ponssen, Normetin ja Live-säätiön Iisalmen toimipisteen työyhteisöryhmiä valmentaa Työterveyslaitoksen aivotyövalmentaja, kehittämispäällikkö Tiina Heusala.

”On mukavaa olla tukena Ponssen, Normetin ja Live Iisalmen työyhteisöistä koottujen ryhmien yhteisellä aivotyön kehittämisen matkalla! Tästä Monoa multitaskaukselle -valmennuskokonaisuudesta he kaikki saavat monipuolista tukea aivotyön sujuvoittamiseen. Valmennuksen avulla opimme yhdessä hyödyntämään voimavarojanne paremmin”, kertoo Heusala.

Ponssen eri tiimeissä työskentelevät valmennukseen osallistuneet henkilöt toteavat, että aihe on hyvin ajankohtainen ja valmennus on antanut ymmärrystä siitä, miten voi vaikuttaa omaan työympäristöön ja työhyvinvointiin.

Meidänkin työssä ollaan hyvin alttiita multitaskaukselle ja siksikin hyviä ja tarpeellisia oivalluksia ja toimintatapoja on tullut koulutuksessa käsittelyyn ja keskusteluun koko työyhteisössä.

Valmennukseen osallistuneet Ponssen työntekijät

Myös Live-säätiön Iisalmen toimipisteessä nähdään valmennuksen tarjoavan konkreettisia keinoja oman työyhteisön kehittämiseen:

“Valmennus on tarjonnut mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan omia kaavamaisia toimintatapoja ja tietoa aivoterveyttä edistävistä asioista. Itsenäisten valmennukseen sisältyneiden harjoituksien avulla on voinut tehdä itsereflektiota ja jäsentää tuoretta ajatusta kiireen kesyttämiseksi”, kuvailee sosionomi Tuula Kettunen Live Iisalmen osallistujaryhmän odotuksia.

Tuotteita ja palveluita kaivostoimintaan sekä tunneli- ja maanrakennukseen tarjoavan Normetin valmennusryhmän kokemuksista poimitaan myös mahdollisuuksien mukaan parhaita oppeja koko työyhteisölle:

Normetin henkilöstöpäällikkö Kirsi Komulainen toteaa, että Normetilla seurataan mielenkiinnolla mukana olevan tiimin matkaa Monoa multitaskaukselle -valmennuksessa.

Projektin päättymisen jälkeen arvoimme, mitä voimme tästä valmennuksesta oppia koko työyhteisönä ja mahdollisesti laajentaa osaksi jokapäiväistä työtämme Normetilla.

Kirsi Komulainen

Hyvät vinkit jakoon

Monoa multitaskaukselle -kampanja on osa Iisalmen kaupungin ja By Iisalmi -yritys- ja oppilaitoskumppaneiden brändimarkkinointia. Se tarjoaa myös muille kuin itse valmennukseen osallistuville tietoa ja innostusta sujuvoittaa aivotyötään: Kampanjan myötä on koostettu sujuvan aivotyön työkirja, jota jaettiin By Iisalmi -seminaarissa samalla esitellen valmennuksen tuloksia.

Seminaarin yhteydessä järjestettiin myös Työterveyslaitoksen Tiina Heusalan ohjaama kaikille avoin työpaja, joka houkutteli ilmoittautuneita maksimimäärän.

”Tietotyössä esiintyvän kuormituksen hallinnassa voi lähteä itse liikkeelle tunnistamalla asioita, jotka erityisesti kuormittavat omassa työssä. Myös työyhteisön kesken keskustelu on tärkeää. Tähän olemmekin nyt yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa tehneet apuvälineeksi Monoa multitaskaukselle -huoneentaulun ja muistilistan. Työkirja pohjautuu Työterveyslaitoksen Iisalmen ryhmille tekemään Aivotyökyselyyn ja aiempaan tutkittuun tietoon”, kertoo Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.

Panostukset työelämän kehittämiseen nähdään Iisalmessa osoituksena sosiaalisesta vastuullisuudesta ja yhteisestä tahdosta tehdä kestävää tulevaisuutta: Kun mukana teoissa on paitsi kaupunki myös siellä toimivia yritys- ja oppilaitoskumppaneita, voidaan puhua koko yhteisöön ulottuvasta vastuullisuustyöstä, jolla voi parhaimmillaan olla erinomaisia vaikutuksia niin nykyisten kuin tulevienkin osaajien ja asukkaiden hyvinvointiin ja samalla seudun vetovoimaisuuteen.

Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski nostaa esille Iisalmen seudun huippuosaamisen, sillä yrityksissä syntyy maailman parhaita ja innovatiivisimpia tuotteita kaivosajoneuvoista metsäkoneisiin ja kaiuttimiin. Hänen mukaansa osaaminen ja innovaatiot syntyvät hyvinvoivien, luovaan ja energiseen ajatteluun kykenevien ihmisten kautta.

Kampanjoidessamme yhdessä teoilla, jotka edesauttavat osaamista ja hyvinvointia, vaikutamme myönteisesti koko kaupungin ja seudun kokoiseen työnantajamielikuvaan.

Laura Koski

Tutustu monoa multitaskaukselle vinkkeihin!

Anna monoa multitaskaukselle -sivu(avautuu uuteen ikkunaan)