Siirry sisältöön

Yrittäjyyskasvatushanke Tulevaisuuden Osaajat TULOS on vuoden 2022 elokuun alussa käynnistynyt, Iisalmen kaupungin hallinnoima hanke. Hankkeen päätavoitteena on luoda ja saada vakiinnutettua Iisalmeen yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle niin, että hankkeen jälkeen Iisalmessa on yrittäjyyskasvatukselle malli ja resurssit jatkototeutusta varten.

Päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat:

  1. Jokainen iisalmelainen oppilas osallistuu ainakin yhteen yritysesittelyyn/ vierailuun hankkeen aikana
  2. Jokaiselle koululle nimetään ainakin yksi kummiyritys
  3. Yrittäjyysopintojen valitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa
  4. Yrittäjyysasenne kasvaa niin oppilaiden kuin opettajien keskuudessa

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2022-31.7.2024. Rahoittajina hankkeelle ovat Ylä-Savon Veturi Ry ja OLVI -säätiö

Hankkeessa on mukana kaikki Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköt, alakoulut, yläkoulu ja lukio. Elinkeinoelämän puolelta hankkeeseen ovat aiesopimuksella lähteneet mukaan paikalliset yrittäjäjärjestöt, mutta hankkeen toimenpiteisiin ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön tarvitaan mukaan runsain joukoin paikallisia yrityksiä.

Mitä on yrittäjyyskasvatus?

Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on vahvistaa työelämä- ja opiskeluvalmiuksia. Yrittäjyyskasvatuksen myötä opitaan taloustaitoja ja valmiuksia toimia yrittäjänä. Tavoitteena on edistää toimimista aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä ja lisätä positiivista suhtautumista opiskeluun ja työelämään. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on toiminnallisuus, tekemällä oppiminen ja yhdessä tekeminen. Varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten tärkeitä yhteistyötahoja ovat yritykset ja työelämän edustajat.

Tule mukaan tekemään yhteistyötä!

Hanke kartoittaa yritysten ja työelämän edustajien mahdollisuutta osallistua yrittäjyyskasvatusyhteistyöhön Iisalmen varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Yhteistyöhön voi ilmoittautua sähköpostitse mervi.huurinainen@iisalmi.fi

Yrittäjyyskasvatuksen polku

Yrittäjyyskasvatuksen polku on rakennettu Yrittäjyyskasvatushanke Tulevaisuuden Osaajat TULOS aikana. Polun rinnalle on rakennettu yrittäjyyskasvatuksen käsikirja, johon on kuvattu tarkemmin erilaisia mahdollisia toimenpiteitä liittyen yrittäjyyskasvatukseen. Polun yhteyteen on liitetty vuosikello, johon on koottu työelämään ja yrittäjyyskasvatukseen liittyviä teemaviikkoja ja teemapäiviä.

Ota yhteyttä

Aiheesta lisää

Iisalmen 4H- yhdistys

Iisalmen 4H- yhdistys ry on yrittäjyyskasvatuksen aktiivinen toimija alueella. 4H- yhdistyksen kautta nuorilla on mahdollisuus saada tietoa ja tukea oman 4H- yrityksen perustamiseen. Yhdistys tarjoaa myös erilaista toimintaa lapsille ja nuorille edistäen heidän hyvinvointia.

 

Lue lisää Iisalmen 4H-yhdistys ry (siirryt toiseen palveluun)
Tutustu yrittäjyyskasvatuksen polkuun

Tulos-hankkeen aikana laadittu yrittäjyyskasvatuksen polku on nyt luettavissa. Polun tavoitteena on mahdollistaa eri tahojen yhteistyö ja erilaisten toimenpiteiden kokeileminen yhdessä.

Yritys-twist pilotoitu onnistuneesti

Tulos-hankkeen myötä twist-kesätyön aikana pilotoitiin yritys-twist. Twist-kesätyö on Iisalmen kaupungin nuorisopalvelujen oma kesätyömuoto yläkoulun 7-8lk. oppilaille.  Yritys-twistissä kesätyöntekijät tutustuivat iisalmelaisiin yrityksiin sekä pääsivät tekemään erilaisia työtehtäviä yrityksissä.

Seudullinen matkailijakysely

1.6.2024 starttaa seudulla matkailijakävijätutkimus, jonka avulla keräämme tietoa täällä vierailleiden käyttämistä palveluista ja alueelle jäävästä matkailutulosta.

Pito- ja vetovoimatoimenpiteiden ideointia paikallisessa URBACT-toimintaryhmässä

Kesällä 2023 käynnistyneessä kansainvälisessä URBACT – Residents of the Future -hankkeessa on edetty siihen vaiheeseen, kun hankkeella pilotoitavia toimenpiteitä aletaan suunnitella paikallisella tasolla.

Seudullisen matkailuhankkeen kuulumiset

Ensimmäiset työpajat toteutettiin huhtikuussa. Peräti 21 matkailualan yritystä ja toimijaa kokoontui verkostoitumistyöpajaan Iisalmessa. Haluaisitko sinä tai yrityksesi tulla osaksi matkailutoimialaa?

Kehitystyötä paikallisessa URBACT-toimintaryhmässä

Työpajamaisessa työskentelyssä hyödynnetään URBACT-ohjelman suosimia työkaluja, joiden avulla hankkeen teeman mukaisesti pyritään löytämään ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin, työvoimapulaan sekä vetovoiman kehittämiseen.