Tulostettavat lomakkeet

Anomus vuokranmaksusta vapautumiselle (tapahtumakentät ja mainospaikat)

Yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt voivat anoa vapautusta Iisalmen kaupungin tapahtumakenttien tai mainospaikkojen vuokrasta tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asemakaavan muutoksen hakeminen

Asemakaavan muutoksen hakeminen

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Erityisliikunnan avustajakorttihakemus

Voit hakea tällä lomakkeella avustajakorttia, jolla avustaja pääsee ilmaiseksi mukanasi Iisalmen liikuntapaikoille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Esioppilaan kuljetushakemus

Huoltajan pitää hakea kuljetukseen oikeutetuille esioppilaille matkaetuutta erillisellä hakemuksella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Huoltopysäköintitunnushakemus

Yritys tai yhteisö voi hakea ajoneuvoonsa Iisalmen kaupungin huoltopysäköintilupaa / -tunnusta tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Iisalmi-tukihakemuslomake

Iisalmi-tukea voi hakea yrityssektorin työnantaja, jolla on voimassa oleva Y-tunnus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus jätekimpasta

Usean lähikiinteistön yhteisestä jäteasian perustamisesta ilmoittaminen jätehuoltolautakunnalle

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus omatoimisesta lietteenkäsittelystä

Omassa asumisessa syntyvän lietteen omatoimisesta käsittelystä ilmoittaminen jätehuoltolautakunnalle

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus sekajäteastian tyhjennyksen pidempiaikaisesta keskeyttämisestä

Sekajäteastian tyhjennyksen (yli 6kk) keskeyttämisestä ilmoittaminen tai hakemus asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoitteiden poistamisesta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Järjestöjen työllistämisavustushakemus

Avustusta voi hakea vain rekisteröity yhdistys tai säätiö iisalmelaisen työttömän palkkaukseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kaivulupa

Kaivulupalomake

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kesätyötukihakemus

Työnantaja voi hakea kesätyötukea tällä lomakkeella iisalmelaisen 16-25 vuotiaan nuoren työllistämiseen kesän ajalle.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Iisalmen Vesi, Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kompostointi-ilmoitus

Kompostoinnista tulee tehdä jätehuoltolautakunnalle kompostointi-ilmoitus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Koulukuljetushakemus

Erityisillä perusteilla myönnettävän kuljetuksen hakeminen

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Liikuntavuorohakemus

Seurat ja yritykset voivat hakea Iisalmen kaupungin sisäliikuntatilojen iltakäytön vakiovuoroja tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Hae maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella korvausta lomituksesta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemuksella haet sijaisapua

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemuksella haet maatalousyrittäjän vuosilomaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Mainoslupahakemus

Voit hakea Iisalmen kaupungin mainospaikkaa tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemus

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maisematyölupahakemus puiden kaadon katselmuksesta

Puunkaatoon tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisematyölupa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Oppisopimuskoulutuksen lisätukihakemus

Järjestö voi hakea tällä lomakkeella Iisalmen kaupunkilisää oppisopimuskoulutukseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus

Voit hakea Iisalmen kaupungilta poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

Tapahtumakentän vuokraushakemus

Voit tehdä Iisalmen kaupungin tapahtumakentän vuokraushakemuksen tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Toimitus- ja tonttijakohakemus

Kiinteistötoimitusta haetaan täyttämällä hakemuslomake.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tontinvarausanomus

Voit tehdä tontinvarausanomuksen Iisalmen kaupungin vapaista tonteista tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varausanomus Puutarhakylän tontista

Voit tehdä tontinvarausanomuksen Puutarhakylässä vapaana olevasta tontista tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistieavustushakemus

Yksityistieavustushakemus

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapidon ja parantamisen kustannusarviolomake

Lomake yksityistien kunnossapidon ja parantamisen kustannusarviosta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapidon talkootyön lomake

Yksityistien kunnossapidon talkootyön lomake

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistien perustamishakemus

Yksityistien perustamishakemus

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistien tilinpäätös lomake

Yksityistien tilinpäätös lomake

Kaikki tiedot
Lataa lomake