Siirry sisältöön

Kunnan ympäristönsuojelutehtäviin kuuluu ilmanlaatua koskevien selvitysten ja tutkimusten tekeminen sekä esimerkiksi pienten lämpölaitosten lupa-asioiden käsittely ja lupavelvollisten valvonta. Lupa-asiat käsitellään ympäristönsuojelulain säädösten mukaisesti. Kuntien ilmanlaatua koskevia selvityksiä on tehty Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän alueella. Selvitysten perusteella voidaan arvioida, että ilmanlaatu alueella on hyvä.

Lisätietoja ilmastohankkeista

Linkit avautuvat uuteen välilehteen

Ohjeita puun polttoon

Polta puuta puhtaasti

  • Puu on oikein käytettynä hyvä lämmitysaine. Puun polttaminen ei voimista ilmaston lämpenemistä, koska poltosta vapautuva hiilidioksidi sitoutuu puun kasvaessa takaisin biomassaan. 
  • Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja kuivuus. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää muodostuvien epäpuhtauksien määriä. 
  • Oikein ja hyvällä polttoaineella toteutettu poltto on varsin puhdasta. Huonosti toteutetun puunpolton päästöt ovat monikertaiset verrattuna taitavaan kuivan puun polttoon hyvässä tulisijassa.

Vältä puunpolton haitat

  • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta.
  • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
  • Vältä kitupolttoa.
  • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen.
  • Katso tuulen suunta ennen sytyttämistä.
  • Älä savusta naapureitasi.

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojeluasioista vastaa Ylä-Savon ympäristölautakunnan alueella Pohjois-Savon ELY-keskus. Ylä-Savossa on suojeltu muun muassa soita, lintuvesiä ja vanhoja metsiä.

Osittain Ylä-Savon alueella sijaitsee kuuluisa Talaskankaan luonnonsuojelualue, missä tavoitteena on erämaisena ja paikoin lähes luonnontilaisena säilyneen metsä-, suo- ja pienvesistöluonnon suojeleminen sekä uhanalaisten lajien elinpaikkojen säilyttäminen.

Lisätietoja luonnonsuojelusta

Pohjois-Savon ELY-keskus antaa ohjeita luonnonsuojelualueen perustamisessa.

Luonnonmuistomerkkien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättävät Ylä-Savon kunnat itsenäisesti.

Linkit avautuvat uuteen välilehteen

Vieraslajit

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen avustamana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Joissakin tapauksissa vieraslajit menestyvät, muodostavat lisääntyvän kannan ja vakiintuvat osaksi uutta elinympäristöään.


Vieraslajilainsäädännön noudattamista valvoo Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Maahantuontia koskevien vieraslajisäännösten noudattamista valvoo Tulli.

Lisätietoa vieraslajeista

Ely-keskuksien yhteisenä valtakunnallisena vieraslajikoordinaattorina toimii
Reima Leinonen
Kainuun ELY-keskus
puh. 0295-023799
reima.leinonen ät ely-keskus.fi

Kansallisen vierasportaalin avulla voit tunnistaa vieraslajeja. Sivuilta löydät tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita.
Ilmoita vieraslajihavaintosi portaalissa, sinne ilmoitetut vieraslajihavainnot lisäävät tietoa mm. vieraslajien levinneisyydestä.

Linkit avautuvat uuteen välilehteen

Yhteystiedot