Siirry sisältöön

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen

Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalvelut voi erityisestä syystä myöntää kirjallisesta hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä.

Poikkeaminen liittyen öljysäilöihin/kemikaalisäiliöihin

  • MAANALAISET LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT: Haetaan, kun halutaan hakea jatkoaikaa maanalaisen lämmitysöljysäiliön käytölle pohjavesialueella. Säiliö tulee olla tarkastettu TUKES:n hyväksymän tarkastajan toimesta ja tarkastuksella annetun kuntoluokan mukaista käyttöaikaa tulee olla jäljellä vähintään haetun jatkoajan verran. Myös jos haetaan lupaa jättää käytöstä poistettu puhdistettu maanalainen öljysäiliö maahan. Tällöin liitteenä tulee olla rakennusteknisen asiantuntijan lausunto siitä, miksi säiliötä ei voida poistaa.
  • MAANPÄÄLLISET ÖLJYSÄILIÖT TAI POLTTOAINESÄILIÖT (ns. farmisäiliöt): Haetaan kun halutaan hakea jatkoaikaa säiliön varustetason parantamiselle. Perusteluissa tulee tarkentaa, miltä osin säiliön varustelutasossa on puutteita määräyksiin verrattuna ja perustella, miksi puutteiden korjaamiseen haetaan jatkoaikaa.
  • MAANPÄÄLLISET KEMIKAALISÄILIÖT: Haetaan kun halutaan hakea jatkoaikaa säiliön varustetason parantamiselle. Perusteluissa tulee tarkentaa, miltä osin säiliön varustelutasossa on puutteita määräyksiin verrattuna ja perustella, miksi puutteiden korjaamiseen haetaan jatkoaikaa.

Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Poikkeamishakemukset käsittelevät ympäristönsuojelutarkastajat. Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja jätevesien käsittelyyn liittyvistä poikkeamishakemuksista

Yhteystiedot