Siirry sisältöön

Eläinsuojan ilmoitus- tai ympäristölupapäätös

Kun suunnittelet uuden eläinsuojan rakentamista tai olemassa olevan eläinsuojan laajentamista, tarkista edellyttääkö toiminta eläinsuojan ilmoitus- tai ympäristölupamenettelyä. Ole yhteydessä Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluihin.

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitushakemus tarvitaan, jos eläinsuoja on tarkoitettu vähintään:

Tilasi voi vaatia ilmoituspäätöksen sijaan ympäristöluvan naapuruussuhdelain tai muun syyn perusteella. Eläinsuojan ilmoitushakemuksen tai ympäristöluvan ratkaisee tällöin Ylä-Savon ympäristölautakunta.

Tarvitset ympäristöluvan Itä-Suomen aluehallintovirastolta esimerkiksi, jos eläinpaikkoja on vähintään 300 lypsylehmälle (yli 3000 ey).

YLVA-raportointi

Raportoi vuosittain edellisen vuoden toimintaa koskevat tiedot sähköisessä asiointipalvelussa YLVA:ssa. YLVA:n kautta raportoidaan muun muassa lantamäärät, jätteet, eläinmäärät, peltoala sekä tarvittaessa muut tiedot.

Aumausilmoitus

Jos sinulla on tarvetta aumata lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta työteknisistä tai hygieenisistä syistä pellolle, tee aumausilmoitus 14 vrk etukäteen Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluihin.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Voit levittää lantaa vielä marraskuussa poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta tee ilmoitus lokakuun viimeiseen päivään mennessä (31.10) Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluille.

Tukea viljelijöille

Melan Välitä viljelijästä -hankkeella tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista ja autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä.

Yhteystiedot