Siirry sisältöön

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

Jokaisen vakituisen asuinkiinteistön ja vapaa-ajan kiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Ylä- Savon jätehuoltolautakunta on Ylä-Savon kuntien jätehuoltoviranomainen, joka päättää muun muassa jätetaksoista, jätteenkuljetuksen ja -käsittelyn periaatteista ja jätehuoltomääräyksistä.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnasta saat neuvoja kiinteistösi jätehuollon järjestämisestä.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia ja asetusta. Jätehuoltomääräyksissä on tietoa muun muassa jätteenkeräysvälineille, jätteenkuljetukselle ja keräykselle asetetuista vaatimuksista. Ylä-Savon jätehuoltolautakunta uudistetut jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen löydät oheisesta linkistä.

Lisätietoja

Yritysten jätehuolto

Jokaisen yrityksen on oltava selvillä tuottamansa jätteen määrästä ja laadusta sekä järjestettävä jätteelleen jätehuolto. Jätteen syntyä pitää ehkäistä ja eri jätelajit tulee kierrättää tai muutoin käsitellä säädösten mukaisesti.

Järjestä yrityksesi jätehuolto jätelain ja määräysten mukaisesti. Voit hankkia palvelun haluamaltasi palveluntarjoajalta.

Vaaralliset jätteet

Pidä tarkkaa kirjaa yrityksessäsi syntyvästä vaarallisesta jätteestä. Kirjanpidosta tulee selvitä jätteen laji, laatu ja määrä.

Tuottajavastuu jätehuollossa

Tuottajavastuun mukaan yrityksen tulee järjestää tiettyjen tuotteidensa jätehuolto tai kierrätys, kun kuluttaja poistaa tuotteen käytöstä.

Öljyvahingot

Öljyvahingon sattuessa soita hätänumeroon 112. Ota myös yhteyttä Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluihin.

Roskaaminen

Roskaaminen on kiellettyä kaikilla alueilla.

Roskaamista on kaikenlaisten jätteiden, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muiden esineiden jättäminen sekä aineiden päästäminen ympäristöön siten, että se voi aiheuttaa epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä taikka ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa.

Voit ilmoittaa roskaantuneesta alueesta Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluille.

Kirjaa ilmoitukseen

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. Jätteen keräyksellä tarkoitetaan jätelain 6 §:n mukaan jätteen kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakelijan tai muun järjestämään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi.

Tee ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnan aloittamisesta hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista Iisalmen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Voit ilmoittaa samalla kertaa tiedot kaikista saman kunnan alueella sijaitsevista vastaanottopaikoista, joihin keräät jätettä välivarastoitavaksi.

Yhteystiedot