Siirry sisältöön

Tupakkalain tavoitteet

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla

Valvontamaksut tupakka- ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnissä

Kunta perii tupakka- ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien myöntämisestä hyväksymänsä hinnaston mukaisen maksun. Vähittäismyyntiluvan haltijalta peritään vuosittain kunnan hyväksymän hinnaston mukainen myyntipistekohtainen valvontamaksu. Valvontamaksu on Iisalmen kaupungin ympäristöterveyspalvelujen vastuualueella 500 euroa myyntipistettä kohden.

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvasta kunta perii myös hyväksymänsä hinnaston mukaisen maksun. Nikotiinivalmisteiden myyntilupien vuotuinen valvontamaksu on 75 €.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti edellyttää luvan hakemista myyntipaikan sijaintikunnalta. Vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä tulee tehdä ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnalle.

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä vain elinkeinonharjoittaja, jolla on myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden hankinnalle jälleenmyyntiin tukkumyynnistä. Iisalmen kaupungin ympäristöterveystarkastajat käsittelevät tupakanmyyntiluvat.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemukset

Iisalmen kaupungin ympäristöterveysvalvonnan vastuualueella myyntilupaa haetaan ympäristöterveystarkastajalta. Lupahakemuksen voi tehdä sähköisesti:

Myyntiluvan saaminen edellyttää omavalvontasuunnitelmaa, joka on liitettävä hakemukseen.

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä voidaan luovuttaa toiminnan harjoittajalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot sekä talouden toimijan tunnistekoodi ja toimintayksikön tunnistekoodi on kirjattu Valviran rekisteriin. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Nikotiininesteet

Nikotiininesteellä tarkoitetaan nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jonka nikotiinipitoisuus on enintään 20 milligrammaa millilitrassa. Mikäli nikotiininesteellä on lääkelain mukainen lupa, on kyse lääkkeestä.

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa (lupa myönnetty ennen 2016), saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

  1.  hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
  2. toimittanut kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, toiminta on ilmoituksen varaista, ellei hän myy tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle. Ilmoitus tehdään myyntipaikan sijaintikunnalle.

Tupakkalain alaisten tuotteiden tukkumyynti-ilmoituksen voi tehdä sähköisesti:

Viranomaiselle on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta kunnan perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava kunnalle hyvissä ajoin.

Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden myyntilupa

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinivalmisteet on luokiteltu lääkkeiksi, joiden myynti on mahdollista apteekkien lisäksi mm. kaupoissa. Nikotiinivalmisteiden myyntilupa annetaan viranhaltijapäätöksenä. Kun lupa on myönnetty, päätöksen tekijä lähettää siitä ilmoituksen lääkelaitokselle. Nikotiinivalmisteita voidaan luovuttaa toiminnan harjoittajalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu Fimean rekisteriin.

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on vähittäismyyntilupa (lääkelaki 54 §). Lupaa haetaan ympäristöterveystarkastajilta, jotka myös valvovat nikotiinivalmisteiden myyntiä. Lupa voidaan myöntää vain sellaisiin myyntipaikkoihin, joihin on myönnetty tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa.  Vähittäismyyntilupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Hakemuksessa on oltava:

  • Hakijan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot Suomessa, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä tuotteiden myyntipaikan osoite
  • Selvitys siitä, minkä tuotteiden myyntiä lupahakemus koskee
  • Omavalvontasuunnitelma
  • Selvitys myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista
  • Selvitys tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä.

Muiden tupakkalaissa säädettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi tupakointivälineiden tai tupakan vastikkeiden, myyntiin ei tarvita myyntilupaa. Niiden myynnissä on kuitenkin huomioitava tupakkalain sääntely esimerkiksi omavalvonnan ja markkinointikiellon suhteen.

Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön

Tupakkalaki antaa asuntoyhteisöille oikeuden hakea huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan sekä huoneiston sisätiloihin tupakointikieltoa. Nämä kiellot määrää kunnan tupakkalakia valvova viranomainen asuntoyhteisön hakemuksesta. Yksittäisellä asukkaalla ei ole oikeutta hakea tupakointikieltoja viranomaiselta.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalveluiden Iisalmen toimipiste

Toimisto sijaitsee Iisalmessa torin reunalla Tietotalon (ent. postitalon) 3. kerroksessa.

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalveluiden Iisalmen toimipiste tuottaa ympäristönsuojelun, eläinlääkinnän ja ympäristöterveyden palvelut Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueelle. Ympäristönsuojelupalvelut tuotetaan myös Pielaveden kunnan alueelle.

Toimisto sijaitsee Iisalmessa torin reunalla Tietotalon (ent. postitalon) 3. kerroksessa.

Riistakatu 5 B, 74100 Iisalmi

Palveluajat

Maanantai–torstai 09:00–15:00
Perjantai 09:00–14:00

Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalveluiden Kiuruveden toimipiste

Ympäristösuojelupalveluiden ja terveysvalvontapalveluiden Kiuruveden toimipiste

Ympäristösuojelupalveluiden ja terveysvalvontapalveluiden Kiuruveden toimipiste löytyy Kiuruveden kaupungintalolta.

Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungintalo

Palveluajat

Maanantai–torstai 09:00–15:00
Perjantai 09:00–14:00

Puhelin