Siirry sisältöön

Maa-ainesten ottamislupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Mikäli toimintaan tarvitaan myös ympäristölupa, lupia haetaan yhdellä lomakkeella ja päätökseksi annetaan yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupa.

Linkki aukeaa uuteen välilehteen

Hae maa-ainesten ottamislupaa ensisijaisesti sähköisesti toimittamalla hakemus ympäristösuojelun sähköpostiin ymparistonsuojelu@iisalmi.fi lisäksi toimita lupahakemus kirjallisesti kahtena paperikappaleena.

Ympäristölupa tarvitaan maa-ainesten ottamiseen liittyen, jos

Pohjavesialueella tulee huomioida mahdollinen vesilain mukainen tarve.

Linkki aukeaa uuteen välilehteen

Taksa

Maa-ainesten ottamislupien käsittelystä peritään maksu, joka on määritelty maa-ainestaksassa.

Kotitarveotto

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa-ja metsätalouteen, omalta maalta. Alla olevasta oppaasta löytyy lisätietoja kotitarveotosta alkaen s. 56.

Linkit aukeavat uusiin välilehtiin

Yhteystiedot