Siirry sisältöön

Talouden tasapainotuksen ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on ollut valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Näkemystä on haettu kaikilta valtuustoryhmistä ja näin ollen kaupunginhallitus saa päätettäväkseen hyvin valmistellun esityksen.

Kestävä kuntatalous hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn mahdollistajana

Iisalmen kaupunkistrategian toiminta-ajatuksena on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot kattavat menot, mahdollistaa kaupunkistrategian mukaisen toiminnan kehittämisen ja palveluiden tarjonnan. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja että taloussuunnitelma on tasapainossa tai ylijäämäinen.

Iisalmessa ennakoitu sopeutustarve vuosille 2025-2026 on n. 5 M€/v (yhteensä n. 10 M€). Talouden kehityssuunnan muuttuminen johtuu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamasta verotulo- ja valtionosuusjärjestelmän muutoksesta sekä toimintakulujen kasvusta.

”Talouden tasapainotuksella varmistamme kaupunkistrategian toteuttamisen mahdollisuudet ilman äkkijarrutuksen tarvetta. Kuntatalouden oikaiseminen, päätösten toimeenpano ja vaikuttavuus vie vuosia ja siitä syystä työ oli perusteltua aloittaa jo vuonna 2024”, kuvailee Iisalmen kaupungin talousjohtaja Eeva Suomalainen taustaa talouden tasapainotusohjelman käynnistämiselle tilanteessa, jossa kaupungin talous on vakaa.

Ilman tasapainotustoimenpiteitä oli kaupungin talouden ennakoitu kestävän muutamia alijäämäisiä vuosia, mutta pidemmän tähtäimen näkymät osoittivat ennakoivien tasapainotustoimien edellytykset.

Oikea-aikaisen talouden tasapainottamisen tavoitteena on kääntää kehityssuunta siten, että talouden tasapaino saavutetaan viimeistään vuonna 2027. Tavoite tarkoittaa sitä, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny.”

Eeva Suomalainen

Talouden tasapainoa rakennetaan kaikilla toimialoilla – käytännössä säästöt näkyvät talousarvion laadintaohjeessa ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkossa

Talouden tasapainotusohjelman valmistelun aikana Iisalmen kaupungin toimialajohtajat kartoittivat talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpide-esityksiä omalta toimialaltaan. Toimialajohtajien toimenpide-esitykset käytiin läpi ohjausryhmässä ja valtuustoseminaarissa, minkä jälkeen muodostettiin yhteenveto toteutettavista toimenpiteistä.

Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano tapahtuu vuosien 2025-2027 talous- ja toimintasuunnitelmien valmistelun ja käsittelyn yhteydessä. Talouden tasapainotusohjelmassa olevat toimenpiteet viedään budjetoinnin yhteydessä talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Lisäksi lautakuntien on esitettävä vuosittain säästöjä, jotka määritellään tarkemmin kaupunginhallituksen antamassa talousarvion laadintaohjeessa. Talouden tasapainotusohjelmaan liittyy keskeisesti myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma, jonka käsittely toteutetaan eri päätöksillä.

Talouden tasapainotusohjelman hyväksymisen jälkeen talouden tasapainotustyötä on edelleen jatkettava. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä, joilla saavutetaan arviolta n. 8,3 M€:n säästöt/tulonlisäykset vuosien 2025-2026 aikana. Kaupunginhallitus antaa tarkentavat määräykset talousarvion laadintaohjeessa.

Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmä esittää 3.6.2024 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle yksimielisesti talouden tasapainotusohjelman 2024-2027 hyväksymistä. Talouden tasapainotusohjelman toimenpide-esitykset julkaistaan torstaina 30.5.2024 kaupunginhallituksen 3.6.2024 kokouksen esityslistan liitteenä. Tasapainotusohjelma käsitellään kaupunginhallituksen jälkeen vielä valtuuston 10.6.2024 kokouksessa.  

Lisätiedot:

Lisätietoa löydät Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027 -sivuilta.