Siirry sisältöön

Toiminta-ajatuksena meillä Iisalmessa on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Viime vuonna päivitetyssä kaupunkistrategiassamme nouseekin esiin hyvin aktiivisen hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen. Onkin hyvä todeta heti alkuun, että hyvinvointi nähdään kaupungissamme tärkeänä, kuten muualtakin tästä lehdestä voit lukea.

Iisalmessa hyvinvoinnista huolehtiminen ei jää pelkäksi strategiapuheeksi. Konkreettisista teoista voidaan mainita esimerkiksi investoinnit liikuntaolosuhteiden parantamiseen.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Iisalmen kaupunki onkin panostanut reilut 20 miljoonaa euroa liikuntapaikkoihin.

Mukaan mahtuu Kankaan liikunta-aluetta, uimahallia, Paloisvuorta ja niin edelleen. Lisää panostuksia on myös tulossa.

Eikä pelkästään panostukset liikuntatiloihin osoita hyvinvoinnin huomioimista. Kulttuuripalveluitamme on kehitetty jatkuvasti ja edellytyksiä osallistua erilaisiin kulttuurimenoihin on kaupungissamme kattavasti. Myös viime valtuustokauden alussa toimensa aloittanut hyvinvointijaosto alleviivaa sitä, että hyvinvoinnin edistäminen nähdään päätöksenteossakin merkittävänä. Hyvinvoinnin edistäminen tulee vielä nousemaan entistä suurempaan arvoon, kun sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin edistämisen tehtävät ovat kuntien vastuulla.

Asioita on siis tehty, jotta jokainen iisalmelainen voi pitää hyvinvoinnistaan huolta. Valmista ei kuitenkaan ole, joten tälle vuosikymmenelle onkin asetettu suuntaviivoja, jotta Iisalmessa voidaan mahdollisimman hyvin.

Tulevaisuudessa tarjoamme entistä monipuolisempia ja saavutettavia vapaa-ajan palveluita, mikä kannustaa kuntalaisia edistämään hyvinvointiaan omatoimisesti myös jatkossa, olkoon se liikuntaa, kulttuuria tai jotain siltä ja väliltä. Jatkamme toimivan, viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön kehittämistä ja rakentamista eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden. Iisalmen tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa saavutettavan palvelurakenteen, missä lähin liikuntapaikka alkaa kotiovelta. Liikuntareitit, ulkoilualueet ja muutenkin viihtyisä ympäristö houkuttelevat kuntalaisia liikkumaan.

Hyvinvointi on monen tekijän summa ja kunnan tulee tehdä osansa siinä, että jokaisella kuntalaisella ovat mahdollisuudet edistää omaa hyvinvointiaan.

Ketään ei kotoa voi pakottaa liikkeelle. Ovesta ulospäästyä kuitenkin liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet tulee tehdä mahdollisimman houkutteleviksi. Tähän me Iisalmessa pyrimme.

Juho Pulkka
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Juho Pulkka.

Juttu on julkaistu myös Iisalmen kaupungin IISALMI-tiedotuslehdessä 10.5.2023.