Kunnolla työnhakuun!

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tukee asiakkaitaan työkunnon ylläpitoon ja kohentamiseen.

Työllisyyspalveluiden ensisijaisena asiakasryhmänä olevat henkilöt - tänä vuonna siis iisalmelaiset työmarkkinatukioikeutetut työnhakijat, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 200 päivää työmarkkinatukea - ovat päässeet uuden työkuntokokeilun piiriin! Iisalmen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.8.2017 aloittaa vuoden mittaisen kokeilun, jossa kaupungin työllisyyspalveluiden ko. asiakkaille myönnetään oikeus uimahallin allasosaston ja/tai kuntosalin käyttöön kaksi kertaa viikossa. Kokeilu ajoittuu ajalle 1.9.2017 - 31.8.2018. Kustannukset maksaa työllisyyspalvelut! Kokeilulla tavoitellaan uusia asiakkaita sekä uimahallille että työllisyyspalveluihin. Eikä haittaa jos vaikka työllistytkin heti kortin saatuasi, kortti pysyy voimassa puoli vuotta käyttöehtojen mukaisissa rajoissa.

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut löydät Iisalmen kaupungintalolta (Pohjolankatu 14), ensimmäisen kerroksen eteläpäädystä. Yhteystiedot ja lisää työllisyyspalveluiden roolista pääsivultamme www.iisalmi.fi/tyollisyyspalvelut .  Uimahalli sijaitsee osoitteessa Joukolankatu 15 ja nettisivustolla www.iisalmi.fi/uimahalli .

Kunnolla Työnhakuun -uimahallilipun käyttöperusteet

Kunnolla Työnhakuun -uimahallilipun saava henkilö on
- työmarkkinatukeen oikeutettu iisalmelainen työnhakija, joka
- on saanut  työmarkkinatukea vähintään 300 päivää (v 2017: huomaa muutos vuodelle 2018 alatekstissä!)  työttömyyden perusteella, ja
- on Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluiden asiakas (www.iisalmi.fi/tyollisyyspalvelut).
Kunnolla Työnhakuun -lipun saajan edellytetään sitoutuvan uimahallin asiakaskäytäntöihin, mukaan lukien uimahallikortin palautus työllisyyspalveluihin tai uimahallille käyttöoikeuden päätyttyä.

Kun työllisyysasiantuntija on todennut henkilön olevan oikeutettu työnhakijan uimahallilippuun, hän antaa asiakkaalle "Kunnolla Työnhakuun" -tositteen. Työllisyyspalveluista ilmotetaan suojattuja yhteyksiä käyttäen uimahallille uudet korttien saajat päivittäin. Työllisyysasiantuntija myös huolehtii kortin käyttöoikeuden sulkemisesta tarvittaessa ja voimassaolon päätyttyä. Mikäli työllisyyspalveluiden asiakkuus ei toteudu, voidaan kortti sulkea ennen puolen vuoden määräaikaa. Mikäli kuitenkin työllistyt tai osallistut työllisytymistä edistävään palveluun, kuntoutusjaksoon tai vastaavaan, käyttöoikeus säilyy voimassa.

Kunnolla Työnhakuun -tositetta vastaan asiakas saa uimahallilta avainkortin, jolla on maksuton käyttöoikeus 2 kertaa viikossa uimahallin allasosaston ja/tai kuntosalin käyttöön siten, että käyttöoikeus alkaa arkipäivinä (ma-pe) ennen kello 16:00.  Kortin voi noutaa uimahallilta aikaisintaan 2 työpäivää myöntämisen jälkeen, ja se on voimassa 6 kuukautta alkupäivästä. Voimassaolo rajoittuu kuitenkin kokeilun määräaikaan siten, että vuonna 2018 kortin viimeinen voimassaolopäivä on 31.8.2018.

 

Muutoksia 2018:

Elinvoima- ja konsernipalveluiden käyttötaloussuunnitelman ja työllisyyspalveluiden toimintasuunnitelman (KH 15.1.2018) mukaisesti työllisyyspalveluiden ensisijainen asiakastyö kohdentuu vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneisiin iisalmelaisiin asiakkaisiin. Myös Kunnolla Työnhakuun -kortti myönnetään ko. kohderyhmään kuuluville työllisyyspalveluiden asiakkaille. Palvelun käyttöä seurataan ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle kesällä 2018 jatkon suunnittelemiseksi. Siis uimaan! Salille! Kunnolla työnhakuun!