Uusien varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen elokuussa 2018 alkavalle toimintakaudelle.

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan ja  yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakeminen tapahtuu Sähköinen asiointi ja lomakkeet-sivulla ajalla 12.-25.3.2018.


Varhaiskasvatusmaksut:


Tarkistamme varhaiskasvatusmaksut kaikilta perheiltä.  Asiakasmaksun määräytymistä varten perheiden on toimitettava palkkatodistukset ja muut tuloselvitykset  (esim  tuloslaskelma, päivärahapäätös jne) 27.4.2018 mennessä Kulttuurikeskukselle Varhaiskasvatustoimistoon Riistakatu 13.  Opiskelijan tulee toimittaa opiskelutodistus.
Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta, varhaiskasvatusmaksu määritellään korkeimman maksun mukaisesti. Korkeimman maksun voi hyväksyä sähköisessä asioinnissa.  

Huom ! Palvelusetelipäätös toimitetaan vasta, kun huoltajat ovat toimittaneet tulotositteensa omavastuun määrittämiseksi.


Varhaiskasvatusoikeus

 

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/viikko. Tätä viikkotuntimäärää laajempaan varhaiskasvatukseen on lapsella lakisääteinen oikeus vain, jos siihen on perusteet huoltajien työ- tai opiskelutilanteen vuoksi taikka, jos se on perusteltavissa lapsen tai huoltajien erityistarpeiden kautta.

 

Iisalmessa kokopäiväistä varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Osapäiväryhmät ovat päiväkoti Simpukassa (Pikku-Simpukka Ahjolankatu 5) ja Paloisten päiväkodissa (Sopukka Paloisvuorentie 16 DE). Osapäiväryhmien toiminta-aika on klo 8 -12 arkipäivinä koulujen toiminta-aikoina.

Lisäksi 20h/viikossa voidaan toteuttaa päivähoitoryhmissä kokopäivähoitona 2-3pv/viikko.

 

 

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksessa asiakkaana olevat perheet voivat

 • irtisanoa varhaiskasvatuspaikan

 • hyväksyä korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun

   

  Sähköinen asiointi toimii pankkitunnuksilla.

     

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen

  Mikäli tulotietonne ovat muuttuvat toimintakauden aikana yli 10 % (joko pienentyvät tai suurentuvat), vaihdatte työpaikkaa, päätätte opiskelun/kurssin, toimittakaa tuloselvitykset  kulttuurikeskukselle, Riistakatu 13. Tuloselvitykseksi kelpaa esim. viimeisin palkkalaskelma.

Palkkatodistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe hyväksyy korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun.  

Lisätietoja antavat toimistosihteerit Terttu Kainulainen puh. 040 673 8614 ja Eeva Hirko 040-489 4973.

 

Loma-aikojen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa on käytössä maksuttomat hoitopäivät joulu -, talvi-, kesä- ja syyslomilla. Kun vanhemmat ilmoittavat lapsen poissaolosta ennalta sovittuun päivään mennessä, poissaolopäivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.

Tämä maksuttomuus koskee vain em. ERIKSEEN SOVITTUJA LOMA-AIKOJA, ei muita poissaolopäiviä vuoden aikana.

 

Mikäli lapsenne on poissa varhaiskasvatuksesta kesäaikana yli kalenterikuukauden pituisen jakson, ette ole oikeutettu Kelan kotihoidontukeen, koska Iisalmessa lapselle on myönnetty varhaiskasvatuspaikka toistaiseksi siihen saakka kunnes hän aloittaa peruskoulun.