Ajankohtaista

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu

Katujen, liikenteen ja vesihuollon sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelusta vastaa Kadut- ja ympäristö vastuualue.

Katusuunnitelma
Katusuunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksen periaatteella. Vuorovaikutus tarkoittaa, että osallinen, joita ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnittelu saattaa vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suunnitelmien valmisteluvaiheessa. Valmistelun luonnosvaiheesta ilmoitetaan kiinteistöjen omistajille/haltijoille kirjeitse. Luonnoksen nähtävillä olosta julkaistaan ilmoitus Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Ennen teknisen lautakunnan hyväksymistä suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 14 päivän ajan Teknisen toimialan suunnitteluyksikössä (kaupungintalo 1. kerros) os. Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI sekä internet sivulla www.iisalmi.fi.
Tänä aikana osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta.
Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon.
Nähtävillä olosta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä virallisella ilmoitustaululla.

Katujen rakentaminen

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain paljonko rahaa rakentamiseen ja peruskorjaukseen on käytettävissä. Tämän pohjalta teknisen toimialan rakentamisenyksikkö laatii tehtäville töille työohjelman, jonka tekninen lautakunta hyväksyy.

Katu peruskorjataan, kun sen kunto ei enää ole riittävä vesihuollon, yleisen toimivuuden, turvallisuuden tai viihtyisyyden kannalta.

Kuluvan vuoden työohjelman mukaiset rakentamis- ja peruskorjauskohteet löydät alla olevista tiedostoista, sekä käynnissä olevat kunnallistekniikan työmaat löydät kohdasta Ajankohtaiset rakennushankkeet.

 

Kunnallistekniikan ja Tilapalvelun rakentamisohjelma 2018.pdf

Henkilöstön yhteystiedot

Korhonen Jorma

rakennusmestari
Pohjolankatu 14
040 830 2611
jorma.korhonen@iisalmi.fi

Korhonen Pasi

suunnitteluinsinööri
Pohjolankatu 14
040 830 2767
pasi.korhonen@iisalmi.fi

Könttä Jyrki

kaupungininsinööri
Pohjolankatu 14
040 588 9022
jyrki.kontta@iisalmi.fi

Laura Honkanen

kuntatekniikan valmistelija
Pohjolankatu 14
040 674 1669
laura.honkanen@iisalmi.fi

Rytkönen Antti

vihertyönjohtaja
Teollisuuskatu 2
040 588 9032
antti.rytkonen@iisalmi.fi

Rönkkö Juha

työpäällikkö (katujen rakennus)
Pohjolankatu 14
040 588 9013
juha.ronkko@iisalmi.fi