Mansikkaniemen asemakaava

Mansikkaniemen alueelle on aloitettu asemakaavan laatiminen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä haki 2017 asemakaavan laatimista Mansikkaniemen alueen maankäytön kehittämiseksi. Alueella on tarvetta ohjata tulevaa maankäyttöä mm. leirikeskuksen ja kesäteatterin osalta. Mansikkaniemen alueella ei ole ennestään asemakaavaa. Alue on rakennuskiellossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittelytilaisuus ja yleinen keskustelutilaisuus pidettiin 15.6.2017  Mansikkaniemellä. Iisalmen  kaupunginvaltuuston hyväksyttyä perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman, kaava-aluetta laajennettiin ja järjestettiin uusi esittely- ja keskustelutilaisuus 11.4.2018 Mansikkaniemellä.

Kaavaluonnoksia esiteltiin 26.6.2018  Koljonvirran kartanolla. Katso tilaisuudessa näytetty esitys ja lue muistio.

Asemakaavaluonnokset pidettiin nähtävillä 25.6.-15.8.2018. Kaavasta saadut lausunnot ja kannanotot käsitellään elokuun aikana ja niiden pohjalta kaavaa edistetään ehdotukseksi, jossa mm. koulun sijaintipaikka ratkaistaan. Tiedotamme kaavan etenemisvaiheista www.iisalmi.fi sivun kohdassa "Ajankohtaista". Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja yleisötilaisuudesta tiedotetaan lisäksi Iisalmen Sanomissa ja osallisille kirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

 

historiallinenkartta1920.jpg

 museo.jpg

 161_Juhani_Ahon_Museo (13).JPG