Tonttipuiden poisto ja tarvittavat luvat

Puunkaato kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 128 § piiriin. Tämän lain mukaan maisematyölupa tarvitaan:

  • Asemakaava-alueella
  • Yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään.
  • Alueella, jolla on voimassa lain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Maisematyölupaa ei tarvita lain mukaan vaikutukseltaan vähäiseen toimenpiteeseen.

 

Vähäisyyden harkinta (omistustontit ja vuokratontit)

Onko toimenpide vähäinen vai merkittävä ja siten maisematyölupaa edellyttävä? Sen määrittelevät kaupungin viranomaiset puistotoimesta ja asemakaavoituksesta. Esitykset kaadettavista puista tehdään joko suoraan heille (puhelimitse, sähköpostilla tms.) tai sivun alalaidasta löytyvällä hakemuskaavakkeella (Hakemus puiden kaadon katselmuksesta), minkä perusteella viranomaiset tekevät paikalla katselmuksen. Katselmus on ilmainen hakijalle.

Selvissä vähämerkityksellisissä tapauksissa puunkaadoista voidaan sopia puhelimitse ilman katselmuskäyntiä. Sellaisen pienemmän puuston kaatamisesta, joka tuskin näkyy tontin ulkopuolelle, voi tontin omistaja päättää itse ellei asemakaava toisin määrää puiden istuttamisesta ja säilyttämisestä.

Puunkaatokatselmuksessa huomioidaan maisemalliset arvot, turvallisuus, viihtyvyys ja asukkaiden näkemykset. Puiden maisemallisten arvoja on kuvattu tarkemmin v. 2004 Iisalmen kaupunginvaltuuston hyväksymässä viheraluejärjestelmässä, jota viranomaiset käyttävän ohjeenaan.

Katselmuksen yhteydessä viranomaiset voivat antaa tietoa puiden turvallisuudesta, puuston hoitotoimenpideohjeita ym. neuvontaa. Katselmuksesta annetaan kirjallinen todistus.

Maisematyölupa

  • Iisalmessa maisematyöluvan myöntää Tekninen lautakunta.
  • Maisematyölupa haetaan erillisellä lomakkeella, jota on saatavana kaupungintalon neuvonnasta tai kaupungin internet-sivuilta. Samasta paikasta on saatavilla lomakkeita asianosaisten/naapureiden kuulemista varten (selvitys naapurin kuulemisesta).
  • Maisematyölupamaksu on 50 euroa. Mikäli kaupunki suorittaa naapurin kuulemisen, maksuun lisätään 27 euroa/kuultava.

    Lisätietoja: Viherrakennustyönjohtaja Antti Rytkönen, puh. 0405889032.

Kelavuori Hannele

asemakaava-arkkitehti
PL 10/Pohjolankatu 14
040 830 2783
hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Rytkönen Antti

vihertyönjohtaja
Teollisuuskatu 2
040 588 9032
antti.rytkonen@iisalmi.fi
Liitetiedostot