Resurssiviisas Iisalmi 2050 - kysely kuntalaisille

 
Millainen on resurssiviisas Iisalmi?
Iisalmen kaupungissa on parhaillaan käynnissä työ resurssiviisauden toimenpidesuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelma ja sen sisältämät toimenpiteet ohjaavat kuntaa kohti hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta, lisäten samalla alueen elinvoimaisuutta, houkuttelevuutta ja asukkaiden hyvinvointia.

Mitä resurssiviisaus tarkoittaa?
• Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
• Hiilineutraalissa kaupungissa tuotetaan ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä vain sen verran, kuin niitä pystytään sitomaan.
• Kaupunki toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalien elinkaari on pitkä ja jätevirrat pystytään hyödyntämään materiaaleina ja raaka-aineina.
• Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden ja tavaroiden yhteiskäyttöön, vuokraamiseen, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Kestävän kulutuksen tason kaupungissa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa.

Kuntalaiskyselyn tuloksia
Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön vastaamalla resurssiviisaus-kyselyyn ajalla 9.10 - 30.11.2017. Tämän lisäksi Iisalmen Kulttuuritalolla oli 13. - 26.10.2017 esillä resurssiviisausinfo sekä mahdollisuus jättää omia ideoita infopisteen vieressä olevaan laatikkoon. 

Kaiken kaikkiaan saimme vastauksia 43 kuntalaiselta. Yli puolet vastanneista haluaisi hyödyntää enemmän uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua lämpöä ja sähköä omassa kotitaloudessaan. Vain 7 % vastanneista käyttää viikoittain joukkoliikennettä Iisalmen seudulla ja hieman yli puolet vastanneista (57 %) ei käytä julkista liikennettä lainkaan, syiksi on mainittu etenkin joukkoliikenteen huono kattavuus. Vastaajat haluaisivat kehittää kotitalousjätteen keräystä Iisalmessa etenkin lisäämällä muovijätteen keräyspisteitä sekä biojätteen keräystä. Vastaajista 90 % myös kierrättää itselleen tarpeettomat tavarat esimerkiksi lahjoittamalla tai myymällä ne kirpputorilla. Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä yhteisiä tavaroita tai esineitä vastaajat olisivat valmiita käyttämään omistamisen sijaan. Eniten kannatusta saivat työkoneet ja -välineet, harrastusvälineet ja –pelit sekä (sähkö)polkupyörä. Yhtenä hyvänä ideana nostettiin myös esille, että koululaisista voisi kouluttaa eko-oppaita, jotka sitten antaisivat niin kotona kuin työpaikoillakin käytännön neuvoja resurssiviisauteen liittyen.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin elokuvalippuja, voittajaan on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä. Kiitokset kaikille vastanneille!Lisätietoja:

projektivastaava Mari Turunen, p. 040 584 0803, mari.turunen(a)iisalmi.fi


 
 
 
 
 
 
 
 

 Lakana-Iisalmi.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yhteystiedot

Turunen Mari

Projektivastaava
PL 10/Pohjolankatu 14
040 584 0803
mari.turunen@iisalmi.fi