KierRe_logo_rgb.png

Hankkeen tavoitteena on kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen. 

Resurssiviisaus tarkoittaa luonnonvarojen, energian, raaka-aineiden ja palveluiden järkevää ja viisasta käyttöä. Hankkeen aikana paneudutaan kaupunkien resurssiviisauden lähtötilanteeseen, luodaan lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat sekä pilotoidaan mm. kierrätykseen ja ruokahävikkiin liittyviä toimintoja. Biokaasun jakeluverkoston kehittäminen Valtatie 5:n varrella on osa hankkeen vähähiilisen liikkumisen teemaa. Hankkeen tavoitteena on, että energia- ja ilmastotyötä edistävät toimenpiteet ja suunnitelmat viedään osaksi Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kuntastrategioita, talousarvioita ja päätöksentekoa.

Iisalmen kaupunki laatii toimenpiteistä oman pidemmän aikavälin kehittämisohjelmansa (tiekartan) sekä valmistelee hankkeen aikana hakemusta Fisu-verkostoon liittymiseksi sekä kuntien energiatehokkuussopimukseen liittymistä. Lisäksi Iisalmessa selvitetään tarkemmin ja valmistellaan mm. seuraavien kehittämistoimenpiteiden toteuttamista:
- Rakennusjätteen kierrätys ja käyttömahdollisuudet Iisalmen/Ylä-Savon alueella
- Vähähiilisyyttä edistävät ratkaisut kaavoituksessa
- Resurssiviisas liikuntapuisto: energiakäytön tehostaminen ja käyttöasteen parantaminen
- Energiatehokkuusnäkökohtien tarkastelu erityisesti jätevedenpuhdistamon uudistushankkeessa ja merkittävissä korjausrakentamiskohteissa
- Älykkääseen liikenteeseen liittyvät kehittämistoimet
- Hankintojen tehostaminen (mm. lähiruuan hyödyntäminen, hävikin pienentäminen)
- Kaupunkilaisten osallistaminen.

Hankkeen nettisivu: www.kierre.info

Hankeaika: 1.10.2016–31.12.2018
Päätoteuttaja: Navitas Kehitys Oy

 
 
 
 
 
 
 
 

Navitas Kehitys_logo.JPG
Osatoteuttajat: Kuopion ja Iisalmen kaupungit, ProAgria Pohjois-Savo ry

Kuopio_logo.jpg      ProAgria Pohjois-Savo.jpg
Rahoitus: EAKR (Pohjois-Savon liitto), Pohjois-Savon kehittämisrahasto, toteuttajat

 EU-lippu_logo.png VipuvoimaaEU_2014-2020_logo.pngPohjois-Savon liitto_logo.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yhteystiedot

Turunen Mari

Projektivastaava
PL 10/Pohjolankatu 14
040 584 0803
mari.turunen@iisalmi.fi