Maahanmuuttajien valmistava opetus

Jos maahanmuuttajalapsen suomen kielen taito on vielä heikko, lapsen peruskoulun aloitusta voidaan lykätä hakemuksesta vuodella. Lapsi voi siinä tapauksessa jatkaa päiväkodissa tai saada perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Sinä aikana oppilaalle annetaan opetusta suomen tai ruotsin kielessä ja perusopetuksen oppiaineissa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas jatkaa opiskelua tavallisella luokalla. Maahanmuuttajalapsille voidaan Iisalmessa antaa valmistavan opetuksen lisäksi tukiopetusta.

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelupisteet

Koulutoimisto

Koulutoimisto palvelee kirkonkylän koululla.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Koulukuljetus

Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

Katso tiedot

Perusopetus

Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

Katso tiedot