Julkaistut blogit -blogiarkisto

Kaupunginjohtajan katsaus - tilinpäätös 2016

5.4.2017 13:00
1

Kaupunginjohtajan katsaus

 

Iisalmen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös on ylijäämäinen 1,7 milj. euroa. Tilinpäätös on selkeästi parempi kuin osavuosikatsauksen yhteydessä syksyllä 2016 arvioitiin. Hallittu menokehitys, kasvaneet valtionosuudet ja ennakoimattomat tuloerät pitivät kaupungin tilinpäätöksen ylijäämäisenä, vaikka verotulot olivat 2,7 milj. euroa pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoden vuosikate 7,8 milj. euroa on 0,8 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaupungin lainamäärä kasvoi 10,9 milj. eurolla ja asukaskohtainen velka oli viime vuoden lopussa 2 153 euroa.

 

Kaupungin oman toiminnan osalta viime vuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti kohtuullinen. Toimintamenot laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna ja henkilöstökulut toteutuivat -1,6 prosenttia pienempinä kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimintatuotot laskivat 1,6 milj. euroa. Merkittävin poikkeama alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli erikois-sairaanhoitoon tarvittu 0,7 milj. euron lisämääräraha. Kokonaisuutena palvelutarpeet pystyttiin täyttämään sekä palvelut tuotettiin ja järjestettiin hyvällä tasolla.

 

Merkittävimpiä investointeja olivat Kangaslammin, Kauppis-Heikin ja Kirkonsalmen koulujen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteet sekä terveyskeskuksen saneerauksen jatkaminen. Kaupungin kokonaisinvestointimäärä oli viime vuonna historiallisen korkea 18 milj. euroa (netto). Maankäytön kehittämisen puolelta tärkeä panostus oli pitkään valmistellun ydinkeskustan asemakaavan hyväksyminen valtuustossa yksimielisesti. Kaava avaa keskeisten kortteleiden sekä torin ja linja-autoaseman alueen kehittämiseen uusia mahdollisuuksia yhä kaupunki-maisemman liike- ja asuinkeskustan luomiseksi.

 

Työttömien määrän kehityksessä tapahtui loppuvuoden aikana vihdoin käänne parempaan suuntaan. Kaupungin työvoimasta oli joulukuussa 2016 työttömänä 14,6 %, mikä tarkoittaa että työttömiä oli 252 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos on merkittävä. Vuoden 2016 työttömyysasteen keskiarvo oli 14,8 %. Kaupungin työttömyys on sekä ammatti- että ikärakennesyistä miehiin painottuvaa. Nuorten työttömyys on pysynyt tilanteeseen nähden kohtuullisen hyvin hallinnassa. Kokonaisuutena työllisyyden edistämisessä avainasemassa ovat yritykset.  Loppuvuoden aikana muutamat yritykset kertoivat kuitenkin kohtaanto-ongelmista rekrytoinneissa; avoimiin työpaikkoihin ei saada aina hakijoita. Nämä ongelmat on otettava kaupungissa vakavasti ja By Iisalmi -brändityön avulla kehitetään kaupungin tunnettavuutta yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa.

 

Väestönkehityksen osa-alueet ovat luonnollisen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto. Syntyvyyden taso on Iisalmessa hivenen laskenut, mutta on edelleen yli 209 syntyneen lapsen tasolla. Poismuutto sekä syntyvyyden ja kuolleisuuden välinen erotus ovat selittävät tekijät kaupungin väestön vähenemisessä. Viime vuonna väestön väheneminen jatkui 180 henkilöllä. Kuntien välisessä muuttoliikkeessä 74 prosenttia muuttajista on alle 35-vuotiaita. Nettomaahanmuuton osalta Iisalmi sai lisäystä 37 uuden asukkaan verran. Kaupungin asukasluku oli viime vuoden lopussa 21 771 asukasta. Kokonaisuutena Ylä-Savon seutukunta menetti viime vuonna 623 asukasta ja seutukunnan väestömäärä oli vuoden lopussa 55 058.

 

Kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelu vietiin läpi suunnitellussa aikataulussa. Kaupungin järjestämät palvelut on organisoitu kolmeen toimialaan: tekniseen, sivistys- ja hyvinvointi- sekä elinvoima- ja konsernipalvelut toimialaan. Elinvoima- ja konsernipalvelut tuottaa tukipalvelut koko organisaatiolle. Kaupungin uudella toimintamallilla tavoitellaan vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia palveluita. Kyse ei ole vain organisaatiorakenteen muutoksesta vaan samalla toimintatapojen uudistamisesta. Organisaatiouudistuksen yhteydessä järjesteltiin elinvoimayksikön alle työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut. Kuntien vastuu työttömänä olevien henkilöiden aktivoimisesta ja työllistymisestä on kasvanut. Kaupungin elinvoimayksikön kautta kootaan resurssit yhteen kehittämään vaikuttavampaa elinkeino- ja työllisyyspolitiikan hoitoa.

 

Vuoden 2016 positiivisen tuloksen ja koko valtuustokauden neljän ylijäämäisen vuoden avittamina meillä on hyvät edellytykset jatkaa päämäärätietoista kehittämistyötä. Aktiivisen ja vaikuttavan elinkeinopolitiikan ohella tarvitsemme uusia toimenpiteitä työllistymis-mahdollisuuksien lisäämiseksi. Kaupungin käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää jatkossakin menokehityksen hallintaa ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttamista. Samalla varaudumme jo riittävän aikaisin maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin talousvaikutuksiin.

 

Kiitos kaupungin henkilöstölle hyvin tehdystä työstä ja päätöksentekijöille hyvistä päätöksistä Iisalmen parhaaksi vuonna 2016!

Jarmo Ronkainen

kaupunginjohtaja

Tutustu Iisalmen kaupungin tilinpäätökseen: www.iisalmi.fi/talous