Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään eikä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.

Lisätietoja maisematyöluvasta:

Kunnallistekniikan sihteeri, puh. 040 674 1669 tai kunnallistekniikan suunnittelupäällikkö Jyrki Könttä, puh. 040 588 9022.

Maisematyölupahakemuksia saa kaupungintalon info/kirjaamosta, puh. 040 350 4217, Pohjolankatu 14 sekä sekä alla olevasta linkistä

Lomakkeet