Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään eikä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.

Lisätietoja yhteystietojen henkilöiltä.

Maisematyölupahakemuksia saa kaupungintalon info/kirjaamosta, puh. 040 350 4217, Pohjolankatu 14 sekä sekä alla olevasta linkistä

Lomakkeet
 
Yhteystiedot

Könttä Jyrki

kaupungininsinööri
Pohjolankatu 14
040 588 9022
jyrki.kontta@iisalmi.fi