Oppilaskunta 2016-2017

Koulullamme toimii oppilaista koostuva oppilaskunta, johon jokainen luokka valitsee edustajansa. Luokan edustajan välityksellä kaikki oppilaat voivat olla vaikuttamassa koulun toiminnan kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä.

Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä. Ohjaavana opettajana toimii Anna Kainulainen.