Soinlahden koulu on kehittyvä toimintakeskus, jossa toimii koulu, esikoulu, päiväkoti ja iltapäivähoito (1-2 luokkalaisille).
Koulussa on kolme yhdysluokkaa: 1-2 lk, 3-4lk ja 5-6lk. 

 

Toiminta-ajatus

Oppilaille tarjotaan viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö, missä opetus- ja kasvatustyön tavoitteena on jatko-opintoihin, kanssaihmisiin ja elämään positiivisesti suhtautuva, vahvan itsetunnon omaava, oma-aloitteinen yksilö.

Erityispiirteet:

Koulun yhteydessä toimii erillinen päiväkoti, jossa on esiopetusryhmä. Olemme pyrkineet aktiivisesti pienentämään lapsen "kynnystä" päiväkodin puolelta kouluun siirtyessä mm. esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteisillä liikunta- ja musiikkitunneilla.

Koulun tilat, hyvätasoinen liikuntasali ja ulkoliikuntapaikat luovat alueen asukkaille mahdollisuuksia vapaa-ajan yhdistys- ja harrastustoiminnalle. Erityisesti läheinen Holopanmäki on oppilaille mieluinen liikunta ja opetuskohde luontopolkuineen. Koululla toimii myös useita ohjattuja kerhoja.

Johtokunnan ja vanhempainryhmien jäsenet toimivat aktiivisesti koulun hyväksi ja edistävät kodin ja koulun yhteistyötä.