Kirkonsalmen koulun iltapäivähoito

Iltapäivähoitoa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä alle 9-vuotiaille erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa järjestetään ma-pe klo 11–17.00 välisenä aikana. Poikkeuksena huomioitava loma-ajat.

Iltapäivähoito ei ole viriketoimintaa, vaan se on tarkoitettu lapsille, vanhempien työssäolon tai opiskelun ajaksi. Maksut määräytyvät lapsen iltapäivähoidon tarpeen mukaan.  Lapsen seuraavan viikon hoitoajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon tiistaina.

Iltapäivähoitoa toteutetaan Iisalmen kaupungin iltapäivähoidon toimintasuunnitelman mukaisesti. Tarjoamme lapsille monipuolisia virikkeitä. Iltapäivähoidossa leikitään, liikutaan, musisoidaan, ulkoillaan, askarrellaan, pelaillaan ym. Teemme myös retkiä lähiympäristöön ja kauemmas. Ohjattuun toimintaan osallistuminen perustuu vapaa-ehtoisuuteen. Pidämme myös tärkeänä, että Iipassa lapset saavat mahdollisuuden rauhoittua ja levätä.

Teemme jokaiselle kuukaudelle iltapäivähoidon suunnitelman, jossa kerromme iltapäivähoidon tulevasta toiminnasta. Tiedote jaetaan jokaisen lapsen kotiin. Kirkonsalmen iltapäivähoidon lapset pääsevät myös itse vaikuttamaan toiminnan kulkuun. Suunnitelmaa tehdessämme pyrimme kartoittamaan lasten toiveet ja tarpeet.

 

Kirkonsalmen Iltapäivähoidon suuntaa antava päivärytmi:

Koulun loputtua jokainen lapsi käy hetken (vähintään 15 min.) ulkona.

Koulun loppumisajankohdasta riippuen joko 11.15 tai 12.15 Vapaata leikkiä, läksyjen tekoa ja askartelua

13.30 Yhteinen iltapäivähetki ja ohjattua toimintaa

14.00 Välipala yläkerrassa

14.30 Palaamme takaisin alakertaan

15.00 Leikkiä, askartelua, läksyjen tekoa ja liikuntaa ulkona tai sisällä

16.00 Ulkoilua

17.00 Iltapäivähoito sulkee ovensa

 

Huomioithan, että päivärytmiin voi tulla muutoksia!  Päivärytmi elää esimerkiksi ryhmän koosta, tuloajoista ja säästä riippuen.

 

Kirkonsalmen koulun iltapäivähoidossa ohjaajina toimivat:

Marita Rissanen, Marja Haataja ja Leena Vatanen