Päiviönkatu 8, 74100 Iisalmi, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

 

Kanslia, avoinna klo 8.00 - 15.00

Rehtori Jouni Määttänen                                                                  040 057 1099

Apulaisrehtori Markku Kumpulainen                                               040 635 2555

Koulusihteeri Marjatta Tajakka                                                        040 672 2361 (ma – pe)

Koulusihteeri Riina Fomin                                                                040 830 2668 (ma, ke –to, pe )

 

Oppilaanohjaajat tavattavissa klo 8.00 - 14.00

Mikko Löppönen                       luokat: 7 a - c, 8 a - d, 9 a - c          040 830 2772

Tellervo Suhonen                      luokat: 7 d – f, 8 e - g, 9 d - g         040 830 2766

Marjaana Pehkonen                  luokat: 7 g – j, 8 h – j, 9 h - j           040 830 2670

 

Oppilashuolto

Koulukuraattori Eliisa Repo                                                       040 350 3586

Koulusosionomi Erja Hiltunen                                                   040 661 5656

Koulupsykologi Miia Rissanen                                                  040 712 6731

Koulupsyykkari Elena Ålander                                                  040 712 1238                         

 

Erityisopetus

Katja Danschu                                                                              040 670 6854

Suvi Eestilä                                                                                   040 830 2697

Sakari Määttänen                                                                          040 830 2675

Outi Rissanen                                                                                040 830 2738

 

Opettajat

Opettajat lukuvuonna 2016 - 2017

 

                        Määttänen Jouni                   rehtori                                   040 057 1099

                        Kumpulainen Markku            apulaisrehtori                        040 635 2555

lv 9 A               Aittokoski Seija                      en,ru                                    040 670 7299

                        Anttila Johannes                   ma, fysiikka,kemia                040 670 7213

                        Blinnikka Antti                       hi, uskonto(uo)                     040 670 7252

                        Dahl  Marjo                           suullinen ilmaisu                   

                        Danschu Katja                      erityisopetus                         040 670 6854

                        Eestilä Suvi                         erityisopetus                         040 830 2697

                        Geimonen Olga                   tukiopetus, mamu                040 830 8920

                        Hannula Reeta                    ma                                       040 670 7151

                        Heiskanen Peter                 maantieto, biologia              

                        Hiltunen Elvi                        tekstiilityö      

                        Hiltunen Jari                        liikunta, terv.tieto                  040 830 2717

lv 8 G              Hirvonen Anni                      maantieto, biologia, ma         040 631 8497

                        Hukkanen Rauno                tekninen työ                          040 670 6754

                        Hurskainen Tuula                äidinkieli, kirjallinen ilmaisu    040 670 7126

lv 7 G               Hylkinen Leo                       ma, fysiikka, kemia               040 671 9730

                         Häggman Raija                  en                                        040 652 7479

lv 8 F                Ikäheimo Leena                 atk, fysiikka, kemia, ma        040 830 2678

                         Immonen Tuula                 kotitalous, ma                        040 670 7173

lv 7 C                Jokitalo Teemu                 ma, fysiikka, kemia               040 670 6867

                         Jääskeläinen Katja           ru, ranska, en                        040 148 3586

lv 7 B                Kinnunen Pirjo                  äidinkieli                               040 670 7285

lv 9 I                 Komulainen Petra             ru                                         040 830 2676

lv 9 C               Kukkonen Kaisa                kotitalous                             040 014 5763

                        Kurkinen Leena                 Kulttuuriakatemia

lv 8 C               Lappalainen Maarit           ma, fysiikka, kemia               040 830 4396

lv 9 B               Lehto Terhi                        ru, en, espanja                      040 670 7236

lv 7 D               Lehto Tommi                      liikunta                                 040 830 2601

lv 8 A               Leppänen Jani                   ma, atk                                 040 830 2739

                        Lukkari Heikki                    tekninentyö

                        Löppönen Mikko                opinto-ohjaaja                       040 830 2772

lv 9 E               Makkonen Seija                 äidinkieli, suullinen ilmaisu     040 670 6949

lv 8 J               Martikainen Piia                  kotitalous                             040 148 4246

                       Matilainen Hannu                uskonto, et                           040 670 7051

                       Mattila Päivi                         äidinkieli                               040 643 4503

                       Mikkonen Hannu                 hi, yhteiskuntaoppi                040 670 7266

lv 7 H              Mutanen Heidi                     en                                        040 670 7159

                       Määttänen Marjo                 venäjä           

                       Määttänen Sakari                erityisopetus                         040 830 2675

lv 7 F              Niemeläinen Heidi               biologia, maantieto               040 670 7185

                      Niskanen Minna                   ma, fysiikka, kemia               040 671 9737

lv 8 D             Nykänen Liisa                      uskonto, yht.kunt., hi            040 630 0749

lv 9 H             Nykänen Mari                       liikunta                                 040 830 2602

                      Ojala Sini                              maahanmuuttajaopetus         040 669 1568

                      Ojala Ville                             en, ru                                   040 670 7062

lv 8 E             Ollikainen Mervi                    kotitalous, en                        040 830 2672

lv 8 B             Paretskoi Jyri                       äidinkieli                               040 143 0996

                      Pehkonen Marjaana             opinto-ohjaaja                       040 830 2670

                      Pulkka Anni                          kuvataide                             040 515 0052

lv 7 A             Rauha Anssi                         maantieto, biologia               040 670 5966

lv 9 G             Reinikainen Minna-Maija     hi, terv.tieto, yht.kuntaoppi    040 670 6987

                      Rissanen Outi                      erityisluokanopettaja 7.-9.lk   040 830 2738

                      Ronkainen Jere                   terveystieto, liikunta              040 830 4394

lv 9 F             Räisänen Tarja                    kuvataide                             040 148 3390

lv 8 H             Salmi Marja                         tekstiilityö                             040 670 6845

lv 7 E             Savolainen Juhani               ma, atk                                 040 670 7098

                      Suhonen Tellervo                opinto-ohjaaja                       040 830 2766

                      Sylvänne Eliisa                     äidinkieli                               040 669 0707

lv 9 J              Syrjälä Sampo                     tekninen työ                          040 830 2671

lv 7 I               Turunen Veera                    liikunta, terv.tieto                  040 830 2718

                       Varis Jaana                          resurssiopettaja

lv 8 I                Väre Jukka                           maantieto, biologia               040 670 6936

                        YlinenTimo                            ma, fysiikka, kemia               040 670 7204

lv 9 D               Väisänen Riitta                      musiikki                                040 148 3424