IMG_8153.jpg

JUHANI AHON KOULU

lv. 2017-2018

 

Keskellä Iisalmen kaupunkia sijaitsee Juhani Ahon koulu, jossa toimivat 7.-9.- luokat. Koulumme on koko kansan koulu, jossa opiskelevat myös erityis- ja maahanmuuttajaoppilaat.

 

Koulumme sijaitsee Pyhän Ristin kirkon ja Kulttuurikeskuksen välissä. Näiden ja lähellä olevien koulujen Iisalmen lyseon ja Edvin Laineen koulun sekä LUMA - keskus Majakan kanssa Kirkkopuiston ympärille muodostuu campus-alue, jossa on monenlaisia oppimismahdollisuuksia. Myös Kulttuurikeskus kirjastoineen tarjoaa koulun oppilaille monipuoliset tilat opiskeluun ja muuhun toimintaan.

Koulu toimii peruskorjatussa rakennuksessa, jossa on viihtyisät, terveelliset ja ajanmukaiset luokkatilat valmistuskeittiöineen ja ruokasaleineen. Yhteiskunnallisten aineiden (historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto) opetustilat sijaitsevat LUMA - keskuksessa. Teknisen työn opetustilat ovat koulun ulkopuolella Edvin Laineen koulun tiloissa.

Liikunta järjestetään sekä koulun tiloissa että kaupungin eri liikuntapaikoissa. Näin koulun oppilailla on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan keskellä kaupunkia olevissa liikuntapaikoissa (uima-, jää-, jalkapallo- ja liikuntahallit, urheilukentät sekä hiihtoladut).

 Oppilailla on mahdollisuus saada oma, lukolla varustettu oppilaskaappi, jossa he voivat säilyttää koulutarvikkeitaan. Liikuntavarusteille on isommat, lukolliset kaapit pukuhuonetiloissa.

 Uusi yhtenäinen 7.-9. Juhani Ahon koulu aloitti 1.8.2015 toimintansa. Lukuvuoden opetuksen painopiste on uusien opetussuunnitelmien 2016 työstäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Toisena merkittävänä asiana on yksi yhteinen yläkoulu.

Lukuvuonna 2017-2018 oppilaita on 654. Henkilökuntaa on 83, joista opettajia 63, muuta henkilökuntaa on noin 20 (ravitsemushenkilöstö, koulusihteerit, kouluterveydenhuolto, osa-aikaiset kuraattorit ja psykologi, osa-aikainen ammattimies, koulunkäyntiavustaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ”psyykkari”ja koulusosionomi "tsemppari". Koululla toimii kaupungin oma siivouspalvelu.

Koulun henkilökunta päivittää vuosittain turvallisuuteen liittyvät vastuualueensa ja tehtävänsä. Turvallista toimintaa harjoitellaan vuosittain mm. oppilaiden ja opettajien suorittamilla turvakävelyillä ja poistumisharjoituksella. Koulun turvallisuutta on lisäksi parannettu mm. ulko- ja sisätiloihin asennetuilla valvontakameroilla, joita on reilut kaksikymmentä.

Koulu osallistuu useisiin Opetushallituksen hankkeisiin mm. ”Uusimman liikuntateknologian käyttö” ja Kerhotoiminta -hanke. Näillä hankkeilla kehitämme toimintaamme. Kyseisten hankkeiden lisäksi koulu tekee yhteistyötä seutukunnan opetuksen kehittämishankkeissa. Muutaman vuoden tauon jälkeen myös kansainvälistä yhteistyötä viritellään uudelleen. Osallistumme myös kansainväliseen Erasmus+ "I want to volunteere to make the world better" -hankkeeseen, jonka tavoitteena on aktivoida nuoria vapaaehtoistyöhön ja lisätä eri ikä- ja kansalaisryhmien välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Hanke on kaksivuotinen ja suuntaamme sen koulumme vapaaehtoisille kahdeksasluokkalaisille. Hankkeeseen osallistuvat järjestävät ohjattua toimintaa "kummi-vanhukselleen" yhdessä aikuisen kanssa Ilvolan pirtissä ja Tuulihatussa. Toiminta on säännöllistä ja kerhomuotoista ja oppilaat toimivat työpareina. Jokainen työpari saa osallistua yhteen vierailuun hankkeen kumppanimaassa projektin aikana.

Teemme konkreettista yhteistyötä mm.Tupakoinnille stoppi -hankkeen kautta mm. Iisalmen kulttuurikeskuksen, nuorisotoimen ja Ylä-Savon Soten:n kanssa. Hankkeen taivoitteena on nuorten tupakoinnin vähentäminen ja koulupäivän aikaisten tupakoinnista aiheutuvien häiriöiden poistaminen. Hanke mahdollistaa myös oppilaiden osallisuuteen kouluviihtyvyydessä.

 

Koulussa toimii opettajien pitämiä kerhoja kuten mm. liikunnassa. Myös muut tahot järjestävät oppilaille kerhoja koulun tiloissa.

 

Isossa koulussa on paljon mahdollisuuksia

 • Juhani Ahon koululla on laaja valinnaisainevalikoima (mm. käsitöitä, kotitaloutta, yritys- ja taloustietoa, tietotekniikkaa, musiikkia, kuvataidetta, suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, luonnontieteitä, liikuntaa, matematiikkaa, filosofiaa) ja kielivalikoima (ranska, saksa, venäjä ja espanja).

 • Oppilailla on mahdollisuus opiskella yksilöllisesti joustavan perusopetuksen mukaan.

 • Jatkamme Euroopan Terveet Koulut -projektissa.

 • Oppilaat voivat osallistua useisiin kerhoihin

 • Oppilaamme voivat osallistua 9.luokalla Iisalmen seudun Urheiluakatemiaan ja Iisalmen Kulttuuriakatemiaan.

 • Oppilaita aktivoidaan oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaan

 • Jokainen seitsemäsluokkalainen saa oman kummin tukioppilaista

Työelämä tutuksi

 • Oppilaamme tutustuvat oma koulun työtehtäviin 7. luokilla auttaen koulumme ruokalan henkilökuntaa ja siivoojia koulupäivän aikana

 • 8.- ja 9.lk:lla oppilaat tutustuvat yhteensä Iisalmen alueen työpaikkoihin TET- harjoittelujaksoilla

 

Vireää muuta toimintaa

 • hyvin toimivat koulun johtokunta ja vanhempainyhdistys

 • erittäin aktiivista Sporttari – liikuntatoimintaa.

Lukuvuotemme on jaettu kahteen jaksoon. Ensimmäinen jakso päättyy 12.1.2018.  Tällöin jaamme myös välitodistukset 8 - 9 luokkalaisille. Toinen jakso alkaa maanantaina 15.1.2018

Muutamia aineita opiskellaan kaksois- ja kolmoistunteina, jolloin ei pidetä kaikkia välitunteja. Niissä tapauksissa työskentely päättyy esim. klo 14.45. Samoin voidaan ennen ruokailua olevia tunteja pitää yhteen ilman välituntia, jotta ruokailun alkua saadaan ruuhkan välttämiseksi porrastettua. Huoltajan on syytä varmistaa poikkeukset oppituntien ajankohdista varsinkin ruokailun ja päivän viimeisten tuntien osalta.

Lukuvuoden aikana pääsääntöisesti syyslukukaudella luokanvalvojat järjestävät huoltajien tapaamisia ja arviointikeskusteluja, joissa myös oppilas on mukana.

Juhani Ahon koulu toivoo monipuolista yhteistyötä huoltajien kanssa tänäkin lukuvuonna.

 

Yhteystiedot

Juhani Ahon koulu

Päiviönkatu 8

74100 Iisalmi

 

 

Kanslia klo 8 -15

040 672 2361 (ma - pe)

040 830 2668 (ma, ke-to, pe ap)