Kangaslammin koulussa toimii myös opetusryhmä, joka on tarkoitettu oppivelvollisuusikäiselle oppilaalle, jonka kouluvalmiudet kaipaavat vielä kehittymistä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni sen oppilaista siirtyy seuraavana syksynä yleisopetuksen 1. tai 2. luokalle omaan lähikouluun. Tämä pienryhmä antaa oppilaan kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle suunnitelmallisesti tuetun lisäajan.

Kyse on siis pienryhmäopetuksesta esiopetuksen ja ensimmäisen luokan välimaastossa. Ryhmässä on enintään kymmenen oppilasta. Opettajan lisäksi luokassa työskentelee koulutettu avustaja.

Tämä pienryhmä sopii oppilaalle, joka tarvitsee tukea sosiaalisessa kehityksessä, koulumaisten työskentelytapojen omaksumisessa, tiedollisissa ja taidollisissa valmiuksissa sekä itsetunnon vahvistumisessa. Siellä pyritään saamaan myönteinen kokemus oppimisesta. Tärkeää on, että oppilaan ei tarvitse ponnistella liian vaikeiden asioiden kanssa. Liikkeelle lähdetään lapsen yksilöllisistä tarpeista. Opetusryhmän opetuksessa painottuvat kielellisten, motoristen, ryhmä- ja vuorovaikutus- sekä työskentelytaitojen oppiminen.

Suositus pienryhmään tulee psykologin tekemän kouluvalmiusarvioinnin pohjalta. Lisäksi esiopettajan ja vanhempien kanssa arvioidaan lapsen kouluvalmiuksia. Ratkaisun tekevät ja paikkaa hakevat lapsen vanhemmat. Hakemuksen liitteeksi tulee kouluvalmiusarvioinnin tehneen psykologin lausunto.

Pienryhmän opettajana on Nina Vaarasuo.