Koulutyö Iisalmen kouluissa alkaa perjantaina 12.8.2016. Tarkka kellonaika on tiedotettu oppilaille ja heidän huoltajilleen Wilman kautta.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Muutoksia ovat mm. englannin opiskelun alkaminen jo 2. luokalla, yhteiskuntaopin alkaminen 5. luokalla ja ruotsin opiskelun alkaminen 6. luokalla. Uutta ovat myös kerran vuodessa toteutettavan monialaiset oppimiskokonaisuudet. Todistukset annetaan jatkossa vain keväällä ja arviointi on sanallista.

Opetussuunnitelman muutoksista kerrotaan tarkemmin koulujen vanhempainilloissa.

 Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.