Tarkistusarvostelupyyntö

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemuksen voi tehdä kokelas, alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja tai koesuorituksen valmistavasti arvostellut opettaja. Tarkistusarvostelua koskeva hakemus on toimitettava lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokeeseen osallistuneella on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. 

Rehtori toimittaa tarkistusarvostelua koskevan hakemuksen lautakunnalle niin pian kuin mahdollista, kuitenkin kevään tutkinnon osalta ennen kesäkuun 20. päivää ja syksyn tutkinnon osalta ennen joulukuun 20. päivää.

Ylioppilastutkintolautakunta määrää tarkistusarvostelua toimittamaan arvostelijat, joista kukaan ei ole aikaisemmin arvostellut kohteena olevaa koesuoritusta. Arvostelijoita tulee olla vähintään kaksi. Arvostelijat tarkistavat, onko lautakunnan alkuperäinen arvostelu suoritettu asianomaisen aineen arvosteluperusteiden mukaisesti. Jos arvostelussa ei ole tapahtunut virhettä, arvostelua ei muuteta. Jos virhe on tapahtunut, se korjataan.  Tarkistusarvostelu ei johda alkuperäistä arvosanaa heikompaan arvosanaan. 

Tarkistusarvostelun tulos ilmoitetaan kokelaalle, tarkistusarvostelua pyytäneelle henkilölle ja lukion rehtorille. 

Kokelaalle annetaan ylioppilastutkintotodistus tai todistus kokeiden suorittamisesta sen estämättä, että hänen suoritukseensa on haettu tarkistusarvostelua. Jos arvosana tarkistusarvostelun tuloksena muuttuu, palautetun ylioppilastutkintotodistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus.          

Tarkistusarvostelun tulokseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lyseolainen, jos haet tarkistusarvostelua, toimi seuraavasti:

  1. Avaa liitteen kirjepohja ja muuta siitä sinisellä värillä merkityt kohdat (muuta fontti mustaksi ennen tulostamista).
  2. Tulosta ja allekirjoita kirje.
  3. Maksa tarkistusarvostelumaksu 50 euroa lautakunnan tilille FI58 5000 0121 5038 08. Maksun viestikohtaan merkitään esimerkiksi "Lauri Lyseolainen, kevään 2013 terveystiedon yo-kokeen tarkistusarvostelumaksu".
  4. Tuo tarkistusarvostelupyyntö rehtorille yllämainitun määräajan puitteissa.