LYSEOON HAKIJAN OPAS 2017

AINEVALINTAKORTTI 2017

Lyhyt esittelyvideo

Virtuaaliesite

 

Opas jaetaan Iisalmessa kaikille 9. luokkalaisille.  Lyseon ainevalintakortin saat omalta opinto-ohjaajaltasi tai tulostamalla sen yläpuolella olevasta linkistä. Lyseon opinto-ohjaat (tiina.mustonen@iisalmi.fi, 040-672 1436, juha.hieta@iisalmi.fi, puh. 040-830 4387) neuvovat mielellään kortin täyttämisessä.

*************************************************


OHJEITA AINEVALINTAKORTIN TÄYTTÄMISEEN
(ohjeet löytyvät myös hakijan oppaasta)

Kirjoita perustiedot selvästi tekstaamalla. Alleviivaa puhuttelunimesi.

1. Merkitse peruskoulussa opiskelemasi kielet.

2. Ympyröi selvästi ne kurssit, jotka aiot opiskella ensimmäisenä lukiovuotenasi. Suositus kurssimääräksesi on 28–32 kurssia. Jos valitset vähemmän kuin 28 kurssia ensimmäisenä lyseovuotenasi, joudut seuraavana vuonna tiukentamaan opiskelutahtiasi selvitäksesi opinnoista kolmessa vuodessa. MAHIS -opiskelijalle suositus on 22-24 kurssia.

3. Muistathan, että valitset vain yhden katsomusaineen. Jos kuulut evankelisluterilaiseen seurakuntaan, Sinun on opiskeltava ev.lut. uskontoa. Jos kuulut ortodoksiseen seurakuntaan, Sinun on opiskeltava ortodoksista uskontoa. Elämänkatsomustietoa opiskelevat ne, jotka kuuluvat väestörekisteriin. Päättötodistukseen voidaan antaa arvosana vain yhdestä katsomusaineesta, joka määräytyy opiskelijan uskontokunnan mukaan.

4. Jos aloitat uuden kielen (B3–kieli), valitse ranskassa, saksassa, espanjassa ja venäjässä kurssit 1–2.

5. Jos jatkat peruskoulussa aloitettua kieltä (B2-kieli), valitse ranskassa, saksassa, espanjassa ja venäjässä kurssit 1-4. B2-kielen peruskoulussa opiskelleena voit aloittaa myös B3-kielen kursseilla. Silloin Sinulle merkitään kielivalinnaksi B3-kieli. Tässä tapauksessa teet kaikki valinnat B3-kielen kohdalle.

6. Taideaineet: Sekä musiikissa että kuvataiteessa on opiskeltava yksi pakollinen kurssi, joka on musiikin ja kuvataiteen ensimmäinen kurssi. Taideaineita on opiskeltava vähintään kolme kurssia. Taideaineiden kolmas pakollinen kurssi on joko musiikin tai kuvataiteen numerojärjestyksessä toinen kurssi.

7. Pakollisissa kielissä ja matematiikassa toivomme Sinun valitsevan kaikki seuraavan sivun ainevalintakortissa alleviivatut pakolliset kurssit. Myös B2- ja B3-kielissä toivomme Sinun valitsevan alleviivatut syventävät kurssit, jotta pystyt jatkossa etenemään näiden aineiden opinnoissa vaivattomasti.

8. Kaikki valitsevat soveltavista kursseista perusvalmiuksien kurssin (PV1), sillä ensimmäisen vuoden opinto-ohjaus toteutetaan tällä kurssilla. Opinto-ohjausta ei valita erikseen eikä sitä lasketa opiskelijan ensimmäisen lukiovuoden kurssimäärään.

9. Kaikki valitsevat soveltavista kursseista tietotekniikan ensimmäisen kurssin (AT1). Tällä kurssilla harjoitellaan oman tietokoneen käyttöä ja tutustutaan sähköisiin oppimateriaaleihin. Sähköisesti toteutettavat ylioppilaskokeet edellyttävät sujuvaa tietokoneen käyttöä.

10. Jos aiot opiskella fysiikkaa ja kemiaa pakollisia kursseja enemmän, valitse ensimmäisenä vuonna fysiikkaa alleviivatut kolme kurssia ja kemiaa alleviivatut kaksi kurssia.

Muissa oppiaineissa Sinun kannattaa harkita, miten monta kurssia otat vai aloitatko jonkin aineen opiskelun vasta toisena lukiovuotenasi.

Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on riittävä määrä opiskelijoita. Varaudu siihen, että et välttämättä saa opiskella kaikkia valitsemiasi kursseja, ja ole valmis joustavasti muuttamaan suunnitelmaasi. Jos jollekin kurssille on enemmän tulijoita kuin on paikkoja, etusija on ylemmillä kursseilla opiskelevilla.