IISALMEN KAUPUNGIN YKSITYISTIEAVUSTUKSIEN MYÖNTÄMISEHDOT

Hyväksytty teknisen lautakunnan päätöksellä 7.12.2005 § 322

1. Tiellä pitää olla tiekunta.

2. Tiekunnan on toimitettava tiejaostolle määrättyyn aikaan mennessä hyväksyt­tävä selvitys avustuksen käytöstä. Hyväksyttävänä selvityksenä voidaan pitää:

  • teknisestä keskuksesta saatavissa olevalle lomakkeelle tehtyä tilinpäätös-selvi­tystä
  • jäljennöstä tiekunnan hyväksytyistä tileistä edelliseltä vuodelta
  • tien kunnossapidosta tai parantamisesta aiheutuneiden laskujen jäljennöksiä

Mikäli tiekunta toimittaa jäljennöksiä tileistä tai laskuista, suositellaan lisäksi myös tilinpäätösselvityslomakkeen täyttämistä.

3. Tiekunnan on käytettävä tien kunnossapitoon ja parantamiseen varoja vähin­tään avustuksen määrä lisättynä tiekunnan omavastuumäärällä. Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % avustuksesta.

4. Avustus on käytettävä oman kunnan alueella sijaitsevalle tienosalle (yhteiset tiet). Kuntien välisellä sopimuksella voidaan kuitenkin jakaa kunnossapidon avustusvastuu ehdolla, että siitä ei ole taloudellisia seuraamuksia Iisalmen kau­pungille.

5. Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi, suositeltavaa on, että tiekunta pitää vuosikokouksen joka vuosi. Tiekunnan on toimitettava hyväksyttävä selvitys ja tilintarkastajien lau­sunto avustuksen käytöstä edelliseltä vuodelta joka vuosi.

6. Avustusta haettaessa tiekunnan on ilmoitettava pysyvästi asuvien osakkaiden lu­kumäärä ja matka viimeiselle pysyvästi asutulle kiinteistölle.

7. Avustettavan tien vähimmäispituus on 200 m.

Avustusta voidaan myöntää lisäksi harkinnanvaraisesti tielle:

  • jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys
  • joka on läpikulkutie
  • joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka vaikutuspiirissä
    on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.
Yhteystiedot

Pertti Kouvalainen
puh. 040 588 9015

Eija Heikkinen 
puh. 040 355 1804

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi

Tiejaosto:

Kauko Kauhanen, pj.
kauko.kauhanen(at)meili.fi
puh. 0400 606 560

Seppo Hartikainen, vpj.
seppo.hartikainen(at)voimatel.fi
puh. 044 793 8410

Jouko Kuosmanen, j.
jouko.kuosmanen(at)keisarit.fi
puh. 044 586 0049