Jokaisella rakennuspaikalla, käyttötarkoituksesta riippumatta, tulee olla osoite. Kuntalaisen ei tule itse määrittää osoitetta.

Osoite muodostuu tien tai kadun nimestä ja numerosta tai poikkeustapauksissa alueen nimestä ja numerosta. Asemakaava-alueella kadun nimi vahvistuu asemakaavassa. Haja-asutusalueella teiden nimet määritetään asukkaan tai kunnan tarpeen mukaan.
Osoitteen tulee olla merkitty maastoon riittävän hyvin.

Iisalmen kaupungissa osoitenumerointi määritetään tonttipalveluyksikössä. Osoitteet ja osoitteenmuutokset vahvistaa toimitusinsinööri.
Tieto vahvistetuista osoitteista ilmoitetaan Väestörekisterikeskukseen, postiin, pelastuslaitokselle, maanmittauslaitokselle, Iisalmen Vedelle ja rakennusvalvontaan. Väestörekisterikeskuksen kautta osoitteet ovat eri viranomaisten ja useimpien pankkien, vakuutusyhtiöiden yms. käytettävissä.

Haja-asutusalueella uusien rakennuspaikkojen osoitenumerot määritetään rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja kaava-alueen osoitenumerot vahvistetaan pääsääntöisesti tonttijaon yhteydessä.

Eloranta Sirkku

kiinteistöinsinööri
Pohjolankatu 14
040 355 1838
sirkku.eloranta@iisalmi.fi

Qvintus Jorma

kiinteistöteknikko
Pohjolankatu 14
040 543 4945
jorma.qvintus@iisalmi.fi
Ohjeita