kaupunki porovedeltä_small.jpg

Kaupunki Porovedeltä, 1960-1970 luvulta

Iisalmen Kaupunginrannan ympäristö -alueen asemakaavan muutos

Kaupunginrannan ympäristö on merkittävä kaupunkimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Iisalmessa. Alue on osittain rakennuskiellossa kaavan vanhentuneisuuden vuoksi, koska alueella olevaa asemakaavaa ei ole uudistettu sen jälkeen, kun Haukiniemen vedenottamo lopetti toimintansa alueella.  Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa rakennukselle ja sen ympäristölle uusi käyttötarkoitus.  Myös uimarannan alue ja siellä sijaitseva kioskirakennus/ rantapaviljonki kaipaa asemakaavan osalta uudistamista. Uimaranta-alue ja rantapuisto ovat julkisessa käytössä tällä hetkellä ja tarkoitus on mahdollistaa edelleen niiden käyttö kaupunkilaisten yhteisenä olohuoneena. Sunnittelualueelle otettiin mukaan myös kortteli nro 7 kaavan päivittämistarpeen vuoksi. Osa Otavanpuistoa lisätään suunnittelualueeseen (Satamakadun ja Savonkadun välinen alue). Tavoitteena on kadun nimen muuttaminen Otavanpuistosta Otavankaduksi.

Kaavahanke alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Tämän jälkeen kaavatyön keskeiset vaiheet ovat kaavaluonnosvaihe ja kaavaehdotusvaihe.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 15.2.-8.3.2017 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs). Kannanotot OAS:sta tuli toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungintalon info/ kirjaamoon,  os. PL 10/ Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI. 

 

AK 367 Kaupunginrannan ympäristön asemakaavan muutos on LUONNOSVAIHEESSA. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 22.5. - 21.6.2017 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs.). Kannanotot kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungintalon info/ kirjaamoon, os . PL 10/ Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

 LUONNOSVAIHEEN YLEISÖTILAISUUS järjestetään torstaina 8.6.2017 klo 17 alkaen Haukiniemen vedenottamolla, Haukiniemenkatu 1c (sisäänkäynti ylätasanteelta). Tervetuloa!

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma