Kankaan liikunta-alue

Kankaan liikunta-alueella käynnistetään kaavamuutos. Kaavamuutoksen tavoitteena on ratkaista uuden uimahallin sijoittamispaikka Kankaan liikunta-alueella ja ajantasaistaa vuodelta 2000 oleva asemakaava muiltakin tarvittavilta osin. Uimahalli -hankesuunnitelmatyön yhteydessä syksyn 2017 aikana on laadittu maankäytöllinen selvitys, jossa on kartoitettu vaihtoehtoisia sijainteja uimahallille. Näitä ja kaavamuutoshanketta esiteltiin  OAS- tilaisuudessa (osallistumis- ja arviointitilaisuus) Iisalmen uimahallilla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.12.2017-5.1.2018 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs) ja kaupungin internet -sivuilla.

Kankaan liikunta-alueen kaavaluonnokset ovat valmistuneet. Tekninen lautakunta käsittelee luonnoksia 20.2.2018. Kaavaluonnoksissa uuden uimahallin sijaintipaikkavaihtoehdoksi esitetään nykyisen uimahallin pysäköintialuetta tai Kankaankadun-Poikkikadun kulmauksen muodostamaa aluetta. Luonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä sivun alaosassa.

 Luonnosvaihtoehtoja esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 15.3.2018 klo 17 alkaen Iisalmen uimahallin kerhohuoneessa (Joukolankatu 15). Tervetuloa!

AK 372 ilmakuva alueen rajauksella.jpg

 AK 372, kaava-alueen rajaus
Asemakaavan muutoksen asiakirjat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoja

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti, p. 040 830 2783

hannele.kelavuori@iisalmi.fi

 

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija, p. 040 830 2644

maarit.vanhanen@iisalmi.fi