Haukiniemi-keskusta -alueen asemakaavan muutos

Haukiniemen alueella on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuskohteita. Asemakaavan muutos on tarpeellinen etenkin alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen osalta. Nykyiset asemakaavat ovat tältä osin vanhentuneita ja alue on rakennuskiellossa. Yleiskaava ohjaa tutkimaan alueen kerrostalojen korottamismahdollisuuksia ja maanpäällisten kellarikerrosten ottamista asuinkäyttöön. Muitakin täydennysrakentamisvaihtoehtoja tutkitaan asemakaavatyön yhteydessä. Lisäksi alueella on muitakin maankäytönsuunnittelua vaativia kohteita, kuten Pursiseuran huvila puistoalueella. 
(Hannele Kelavuori)

Kaavatyö käynnistyi osallistumis-ja arviointisuunnitelman laatimisella. Kaava-alueella järjestettiin 19.9.2016  kävelykierros, johon kutsuttiin mukaan alueen asukkaat ja kiinteistöjen omistajat. 

Kaavatyö etenee kaavaluonnoksen/-luonnosten laatimisella. Luonnoksen valmistumisesta ilmoitetaan kuulutuksella sekä asianosaisille kirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  P5120408_p.JPG

  P5120379_p.JPG

 P5120432_p.JPG

  P5120470_p.JPG